TNG
Nu tar vi tempen på fördomsfri rekrytering! Undersökning om fördomsfri rekrytering i Sverige 2020

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Nu tar vi tempen på fördomsfri rekrytering

Delta i vår nationella undersökning

Fördomsfri rekrytering är idag mer omtalat än någonsin, i takt med att allt fler ser värdet i att rekrytera utifrån kompetens och inte magkänsla. Men hur ställer sig svenska företag och organisationer till fördomsfri rekrytering och hur utbrett är det? Hur tolkar man begreppet och finns skillnader mellan olika branscher? Nu tar vi tempen på fördomsfri rekrytering.

Åsa Edman Källströmer, VD TNG Group AB

Åsa Edman Källströmer, VD TNG

TNG har under de senaste 15 åren arbetat med fördomsfri rekrytering. Vi myntade uttrycket och är stolta över att ha fått möjlighet att vara med och driva utvecklingen framåt i Sverige. Samtidigt är vi mycket ödmjuka kring att detta är ett stort och komplext område och att det finns mycket kvar att göra.

Idag ser vi att allt fler företag och organisationer börjar rekrytera fördomsfritt och förfina sin rekryteringsprocess. Fantastiskt, tycker vi som gärna delar kunskap om objektiv rekrytering och metoder för att skapa en hållbar och fördomsfri arbetsmarknad. Men vi är också nyfikna på hur det ser ut i övriga Sverige. Därför vill vi nu kartlägga och ta tempen på hur svenska företag och organisationer ställer sig till fördomsfri rekrytering. Allt för att få en bild av hur utbredd rekryteringsmetoden är idag.

Vill du vara med och ta tempen på fördomsfri rekrytering?

Varje röst är viktig och vi välkomnar alla att delta. Oavsett om du arbetar som chef, HR, teamleader, internrekryterare eller annan roll som innebär att du ansvarar för rekrytering. Givetvis är du helt anonym och svaren hanteras konfidentiellt.

Som tack för din hjälp får du en egen kopia av den färdiga rapporten, som vi hoppas kan ge en rättvis bild av hur det ser ut på svensk arbetsmarknad och vad vi tillsammans behöver göra för att utveckla den vidare.

Undersökningen är nu avslutad – här hittar du den färdiga rapporten!

Vi stödjer Läxhjälpen – för allas rätt att skapa sin egen framtid

Läxhjälpen arbetar för att fler elever ska klara skolan och få förutsättningar att skapa sin egen framtid. Foto: Carl Hjelte

Fotograf: Carl Hjelte

För varje inskickat svar gör vi en donation till den ideella stiftelsen Läxhjälpen, som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls deras läxhjälpsprogram från Malmö i söder till Umeå i norr, i 45 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst. Ett arbete som är väldigt viktigt för att bygga nästa generations talanger och som ligger i linje med TNG:s vision om att bidra till en hållbar arbetsmarknad. Här kan du läsa mer om Läxhjälpens arbete.

TNG erbjudande inom fördomsfri rekrytering och bemanning

Vi gör fördomsfri rekrytering enkelt för dig

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering och bemanning enkelt för dig. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Vi tar ett helhetsgrepp kring kompetens, attraktion, kandidatupplevelse och compliance, utan att ta din tid i anspråk – allt för att du ska kan fokusera på ditt dagliga arbete.

Läs mer om vårt erbjudande!

Rekommenderat för dig