TNG
Vad betyder mångfald

Vad betyder egentligen ordet mångfald?

Ordet mångfald finns numera att läsa överallt. Alla företag med självaktning nämner ordet på sin hemsida. Men vad betyder det egentligen? Och hur tolkar vi på TNG begreppet?

Enligt Wikipedia är den officiella definitionen av mångfald en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp.

Svenska Akademiens Ordbok definierar ordet som ett förhållande som är växlande eller varierande och/eller som en generell beteckning för sådant som inom sig uppvisar åtskillnad. Norstedts Svenska Ordbok definierar begreppet som en kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället, en organisation.

På arbetsmarknaden brukar man ofta definiera mångfald genom att koppla de olika diskrimineringsgrunderna till begreppet dvs etnicitet, ålder, könsidentitet eller uttryck, religion/trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning

Läs även: Checklista för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering

 

Men egentligen finns ingen enhetlig definition på ordet i Sverige. Det handlar istället om likheter och olikheter. Våra unika identiteter skapas av vilket kön vi har, vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, vår sexuella läggning, vår funktionalitet, vår könsidentitet och vårt könsuttryck, vilken utbildning vi har, familjeförhållanden, våra värderingar, intressen, och erfarenheter.*

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa ditt företag öka mångfalden genom att rekrytera fördomsfritt?

 

KONTAKTA OSS HÄR!

Mångfald enligt TNG = innovation av olikheter

På TNG har vi valt att tolka mångfald bredare än enbart de traditionella diskrimineringsgrunderna. Vi vill helt enkelt strunta i att sätta etiketter på personer eller generalisera en specifik grupp som annars är ganska vanligt. Man får ofta höra att yngre är mer formbara, ingen över 40 hänger med IT-utvecklingen, man måste kunna perfekt svenska för att prata med kollegor, man vill ha en kopia av övriga i arbetsgruppen bara för att nämna några exempel.

Istället vill vi fokusera på vad olikheter i företag faktiskt resulterar i. Mångfald av olikheter gör att man utifrån sin bakgrund (etnicitet, ålder, kön, namn, religion, sexuell läggning, bostadsort, lärosäte, klass och funktionalitet), och kompetens (erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation) resulterar i att man tänker på olika sätt i en grupp och utför arbetsuppgift på olika och nya sätt. Sammantaget innebär det att innovationstakten ökar på företaget och därmed förbättrar affären och lönsamheten. Det är mångfald för oss på TNG. Och det är möjligt att skapa genom att enbart fokusera på kompetens. Att inte välja bort någon på annat än just kompetens.

*Källa Mångfald.com

Vidare läsning om mångfald:

paula lejonkula mångfaldsexpert

4 snabba till mångfaldsexperten Paula Lejonkula

Fyra snabba frågor till mångfaldsexperten Paula Lejonkula, tidigare DO, och nu styrelseledamot för TNG Group AB.

Trend: Mätbar mångfaldsrekrytering visar på ökad lönsamhet

Mångfald + rekrytering = lönsamt