TNG
TNG tecknar ramavtal med Kammarkollegiet - mer fördomsfri rekrytering till offentlig sektor

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Kammarkollegiet tecknar ramavtal med TNG

TNG levererar rekryteringstjänster till offentlig sektor

TNG har nyligen tilldelats ett ramavtal på två år med Kammarkollegiet. En vunnen upphandling som öppnar upp möjligheten för offentlig sektor att rekrytera mer fördomsfritt. Avtalet gäller rekryteringstjänster för IT-specialister, IT-chefer, chefer och kontorspersonal. Rekryteringarna kommer genomföras tillsammans med underleverantörerna Ada Digital, Signpost och Invici.   

TNG har som en av utvalda leverantörer träffat avtal med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet kring tjänster inom rekrytering. Ramavtalet gäller geografiskt över Stockholm, Sydsverige, Västsverige och Östra Mellansverige. TNG har, tillsammans med sina underleverantörer, lång erfarenhet av samarbeten inom rekrytering i offentlig sektor och statliga myndigheter.

Åsa Edman Källströmer, VD, TNG – fördomsfri rekrytering och bemanningOffentlig sektor har under en längre period visat stort intresse för kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering med fokus på faktabaserad bedömning, något som TNG specialiserat sig på och arbetat med under de senaste 15 åren.

– Med vår erfarenhet inom området kan TNG bidra till Kammarkollegiet med hög kunskap, teknik och sakliga bedömningsurval som kommer utveckla offentliga verksamheter. Vilket kommer leda till en mer hållbar arbetsmarknad.

Det säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG och fortsätter:

Tillsammans med våra systerbolag kommer vi dessutom motverka kompetensbristen inom många områden, speciellt inom IT-rekrytering, och göra stor skillnad för offentlig sektors kompetensförsörjning.

 

Delområdena där TNG är vald leverantör av rekrytering är följande

  • Rekrytering av IT-chefer och IT-specialister i Stockholm, Sydsverige, Västsverige och Östra Mellansverige,
  • Chefsrekrytering i Stockholm, Sydsverige, Västsverige och Östra Mellansverige.
  • Rekrytering av kontorspersonal i Stockholms län och Örebro län
  • Rekrytering av kontorspersonal, volymrekrytering i Stockholms län och Örebro län

Om upphandlingen

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar och samordnar ramavtal som alla myndigheter och andra offentligt styrda organ kan nyttja. Det innebär att minst 250 myndigheter och organisationer kan avropa rekryteringstjänster från avtalet. Kammarkollegiet uppskattar det totala värdet av rekryteringstjänster till anslutna organisationer till 25–60 miljoner kronor per år. Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Om ramavtalet med Kammarkollegiet 

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av TNG och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 24 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

TNG - specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning. Med 15 års utvecklingsarbete, löpande forskning och praktisk erfarenhet i ryggen rekryterar vi idag fördomsfritt och kompetensbaserat. Allt för att hitta de allra bästa kandidaterna till våra kunder.

Framgångsreceptet ligger i vår unika, fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ som opartiskt mäter kandidaters kompetens och förutspår framtida potential och arbetsprestation. Vår framgång inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering bygger på 15 års utvecklingsarbete, praktisk erfarenhet och löpande forskning.

Det gör att vi kan erbjuda en modern helhetslösning inom fördomsfri rekrytering där vi sköter allt från datadrivna opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar till inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Se alla våra tjänster

Rekommenderat för dig