TNG
Därför bör du som chef prioritera din rekrytering

Chef? Det är dags att prioritera din rekrytering

… konsekvenserna om du inte gör det

Hej chef! Har du svårt att hitta tid, och kanske lust, att prioritera din rekrytering? Känns rekrytering som ett nödvändigt ont? Då vill vi gärna bidra med lite inspiration. Det finns nämligen mycket att vinna på att snabba upp dina rekryteringsprocesser. Du ökar då inte bara chanserna till att fånga de bästa talangerna. Utan du gör också en långsiktig insats för ditt företags varumärke och attraktionskraft. 

”Att söka jobb är ett heltidsjobb.”
Chef: prioritera din rekrytering
Ett påstående som de flesta jobbsökare sannolikt skulle skriva under på. Ofta lägger arbetssökande ner hjärta och själ – och framför allt mängder av timmar – på att sammanställa CV, formulera personliga brev, göra tester och arbetsprov, hålla kontakten med rekryterare, förbereda sig inför intervjuer och ringa upp referenser.

Men tanke på att de flesta dessutom söker flera jobb parallellt är det inte förvånande att det förekommer både krav och förväntningar. 65 procent bland jobbsökare vill få besked så fort ett nytt beslut tas kring deras ansökan, visade TNG:s kandidatundersökning 2018. En klar majoritet vill alltså bli underrättade när ansökan är mottagen, om de gått vidare och när det är dags för intervju.

Och viljan till insyn gäller även om beslutet är negativt.

86 procent uppgav att de vill ha besked så snabbt som möjligt när de inte längre är aktuella för ett jobb de sökt. Endast 3 procent kan tänka sig att få detta besked först när rekryteringen är avslutad.

84 procent missnöjda med rekryteringstempot

Trots det stora engagemang jobbsökarna visar tycks många chefer inte lyckas hålla den takt som dagens jobbsökare kräver. Bristfällig information och återkoppling är ytterligare en källa till frustration.

22 procent får sällan eller aldrig någon bekräftelse på att deras ansökan är mottagen, visade TNG:s kandidatundersökning. Och siffrorna stiger ju längre i urvalet man kommer: 49 procent får sällan eller aldrig något besked när deras ansökan inte längre är aktuell, och så många som 80 procent får sällan eller aldrig någon förklaring till varför deras ansökan inte längre är aktuell. Vidare upplever 84 procent att rekryteringsprocesser ofta eller alltid tar för lång tid. Och det känns väl inte bra? Defintivt läge att som chef prioritera din rekrytering.

Läs även: Kandidaternas önskelista till dig som chef

Så – se till att avsätta tid och prioritera din rekrytering. Du kommer inte att ångra dig. Saknar du tiden, verktygen eller resurserna? Kontakta oss på TNG – vårt rekryteringsföretag hjälper dig gärna, eller kolla in våra rekryteringskurser för chefer och HR!

Prioritera din rekrytering – tips för att stärka ert employer brand

Tips på vägen för att stärka ert employer brand

  1. Ge löpande statusuppdateringar
    Även om ni inte kan ge något besked kan du alltid ge en heads up kring vad som händer och ungefär hur lång tid du beräknar att kandidaterna i processen måste vänta. Om du ger ett estimat på ungefärligt antal dagar de behöver vänta minskar också risken att de söker andra jobb samtidigt, eller hoppar av.
  2. Våga ge negativa besked
    Håll inte kandidater på halster. Det är bättre att de får veta, så de kan söka andra jobb istället. Sannolikt kommer de ändå tala gott om er tacke vare det respektfulla bemötande de fick.
  3. Motivera varför kandidater inte blir valda
    Att ge en förklaring till varför ni inte gick vidare med de sökande ni valde bort är hjälpsamt, respektfullt och ökar sannolikheten att de kommer rekommendera er – och kanske söka att jobb hos er vid ett annat tillfälle.

Rekommenderat för dig