TNG
Ny rapport från TNG: 92 % tycker det är frustrerande att söka jobb Utklipp

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Ny rapport från TNG: 92 % tycker det är frustrerande att söka jobb

Svenska Jobbsökare: bemötandet från chefer måste bli bättre

För andra året i rad släpper TNG en undersökning med fokus på jobbsökare och deras syn på att söka jobb fördomsfritt, diskriminering, transparens, teknik och chefens roll. Resultatet visar att 89 % kan tänka sig att söka jobb fördomsfritt. Samtidigt pekar siffrorna på att många upplever frustration och missnöje. Framför allt när det kommer till bemötandet från den rekryterande chefen.

I rapporten TNG Talent Insights 2019: Rättvist, autentiskt och inkluderande presenterar vi ett omfattande statistikunderlag kring vilka krav och förväntningar jobbsökare har på chefer och företag under hela rekryteringsprocessen. Undersökningen genomfördes av TNG våren via en digital enkätundersökning bland över 1 500 arbetssökande. Resultatet är nedbrutet baserat på demografi och bransch, där vi framför allt lyfter fram svaren från jobbsökare inom IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR.

Insikterna från rapporten är värdefulla för alla som vill hålla sig uppdaterade om arbetssökandes syn och önskemål på arbetsmarknaden. Allt för att skapa en kandidatupplevelse som lever upp till den konsumentupplevelse jobbsökare idag förväntar sig och därigenom bygga ett attraktivt, hållbart och inkluderande employer brand.

Notering: 2023 släppte vi på TNG en ny stor kandidatrapport med svenska jobbsökare. Klicka på Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring för att läsa mer och ladda ner den senaste rapporten!

Mer research, rapporter och statistik från TNG

Fördomsfri rekrytering fortsatt populärt

Resultatet från 2019 visar bland annat att jobbsökare är fortsatt positiva till att frångå den traditionella processen och istället söka jobb fördomsfritt. Det handlar bland annat om att inte skicka med sin bild, svara på frågor om sin ålder och att ens namn inledningsvis är dolt för den som tar emot ansökan.

Jämfört med 2018 har också upplevd diskriminering på grund av bland annat ålder, kön, utseende och etnicitet minskat från 73 % till 70 %.

Upplevd åldersdiskriminering är fortfarande vanligast, medan upplevd utseendediskriminering minskat betydligt från tidigare år.

93 % tycker rekryteringsprocesser tar för lång tid

Åsa Edman Källströmer, VD, TNG – fördomsfri rekrytering och bemanning

Åsa Edman Källströmer, VD TNG

TNG:s undersökning ger en indikation om att många jobbsökare på den svenska arbetsmarknaden är missnöjda med hur de blir bemötta av chefen under en rekryteringsprocess. Bland annat uppger 92 % att de har upplevt frustration när de sökt jobb. Bristande återkoppling, otydliga krav och långsamma processer är några av frustrationsmomenten. 93 % menar att rekrytering ofta eller alltid tar för lång tid, vilket är en ökning från 2018.

Här framträder en bild av en arbetsmarknad där många är redo att söka jobb fördomsfritt, rättvist och transparent, men där företag och rekryterande chefer inte riktigt är med på noterna.

Något som enligt Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, är oroväckande:

– Något jag slås av när jag tar del av statistiken från rapporten är att jobbsökares tålamod tycks fortsätta minska. 2018 uppgav 84 % att de tycker att rekryteringsprocesser ofta tar för lång tid. I årets undersökning är motsvarande siffra 93 %. Något som svart på vitt visar att det är hög tid för chefer att prioritera sina rekryteringsprocesser. Annars riskerar de inte bara att gå miste om de bästa kandidaterna, utan även långsiktigt skada sitt employer brand.

Läs även: Det här förväntar sig kandidater 2023 av svenska arbetsgivare

Redo att ta del av rapporten?

LADDA NER DITT EXEMPLAR HÄR!

TNG rekryterar och hyr ut konsulter fördomsfritt. På riktigt.

Tips på vägen – så attraherar du jobbsökare

Utifrån resultatet av TNG:s undersökning, vad kan du som arbetsgivare tänka på för att attrahera och behålla kandidater, inkludera och främja mångfald samt långsiktigt stärka ert employer brand och undvika att ni drabbas av fenomenet ghosting? Detta bör du tänka på:

 • Skriv en inkluderande platsannons.
  37 % har låtit bli att söka ett jobb de var intresserade av då de inte kände sig välkomna på grund av hur annonsen var skriven. Så se över platsannonserna och undvik exkludering. Lyft fram förmåner och möjligheter.
 • Var påläst om kandidatens CV och profil innan anställningsintervjun.
  54 % har varit med om att chefen inte varit påläst om deras CV när de kommit till anställningsintervjun.
 •  Lyssna och sätt dig in i kandidatens situation.
  45 % har varit med om att chefen hellre pratat om sig själv och företaget än lyssnat på den sökande.
 • Fokusera på kunskap och relevant erfarenhet när du ställer frågor.
  35 % har varit med om att under anställningsintervjun inte få några frågor om sin kunskap eller erfarenhet. 31 % har även varit med om att samtalet glidit över från professionellt till privat.
 •  Prioritera rekryteringen för att snabba på processen och undvika att kandidaten tappar intresset och hoppar av.
  93 % upplever att rekryteringsprocesser ofta tar för lång tid, och 65 % förväntar sig besked om allt som sker i processen – om ansökan är läst, när det är dags för intervju, när ansökan inte längre är aktuell.
 • Fokusera på culture add framför att hitta någon om passar in i existerande företagskultur. 54 % bland jobbsökare vill bli anställde för att de kan bidra med något nytt till företagskulturen (culture add) istället för att passa in i den befintliga (culture fit). Framför allt vill jobbsökare bli anställda för att de kan tillföra något nytt utifrån sin personlighet och inre kompetenser, så fokusera på detta!

Vill du ha hjälp? Kontakta TNG idag!

Rekommenderat för dig