TNG
4 rekryteringstrender inom FMCG att ha koll på

Lästid: 4 minuter

4 rekryteringstrender inom FMCG att ha koll på

Nya krav från jobbsökare inom detalj- och e-handel

Nästan alla i världen konsumerar dagligen Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Samtidigt fortsätter utmanande ekonomiska förhållanden, skiftande priser på råvaror och en allt alltmer komplex leveranskedja att pressa såväl återförsäljare som tillverkare. 

Förändringarna blir inte minst tydliga när det kommer till rekrytering, där faktorer som digitalisering, växande e-handel och ökat inflytande från Millennials ställer nya krav på arbetsgivare. Här är fyra rekryteringstrender du bör ha koll på när du jobbar inom FMCG!

– FMCG* är en otroligt spännande bransch som är just vad den heter, fast moving. När man väl hittat hit är det många som vill vara kvar. Men känslan idag är att branschen i sig inte är den mest lockande.

Det säger Sofi Randén, Marketing Manager på Estrella, i en intervju med TNG. Hennes ord ligger i linje med internationella rapporter som beskriver en bransch där arbetsgivare, trots hög omsättning, ofta har utmaningar med rekrytering. Många upplever att de förlorar kandidater till andra branscher som kan framstå som om mer attraktiva – som vård, teknik och investment banking. Konsekvensen blir att allt fler chefer och HR-specialister tvingas söka utanför branschen efter den kompetens deras företag behöver.

Läs även: Toppchefer tycker till: FMCG fördomsfri rekrytering

4 rekryteringstrender inom FMCG att ha koll på

Många av de trender som påverkar branschen är ännu i sin linda. Men inom de närmaste fem åren kommer de sannolikt att ha allt större inflytande. För dig som rekryterar inom FMCG kan det därför vara avgörande att du har koll på denna utveckling. Det hjälper dig ligga steget före och säkerställa att ni är väl rustade för de kommande förändringarna! Och lyckas hitta personal som är redo att hänga med på resan.

1. Ökat behov av dataanalys och teknisk kompetens

Ökat behov av dataanalys och teknisk kompetens - en rekryteringstrend inom FMCG att ha koll påTraditionellt har konsumenter främst köpt FMCG-varor i fysiska butiker, där förpackningsdesign och hyllplacering varit det som särskilt dem från konkurrenter. Idag har framsteg inom mobilteknik, dataanalys och automatiserad Supply Chain Management möjliggjort en infrastruktur för ökad e-handel. En utveckling som innebär att medarbetare inom FMCG i allt större utsträckning behöver kunna förstå och tolka data från en mängd olika källor för att lyckas rikta och skräddarsy personliga erbjudanden. Andra avgörande kompetenser i framtiden kommer vara kommunikation, relationsbyggande, produktkännedom samt teknisk förmåga.

2. Mångfald allt viktigare för att spegla kundbasen

Liksom inom andra tjänsteområden börjar nu allt fler företag inom FMCG förstå värdet av att prioritera mångfald och inkludering i sin rekrytering. Detta i syfte att skapa en arbetsplats som bättre speglar demografin hos kundgruppen och kan förstå och på bästa sätt bemöta såväl boomers som millennials.

En viktig strategi företag kan använda för att lyckas attrahera en bredare målgrupp är att lyfta fram sina insatser för att öka mångfald och inkludering. Inkluderande talent marketing, där man bland annat ser över hur man formulerar sina platsannonser, är en annan viktig insats. Det kan också handla om anonymiserade ansökningsprocesser där man inledningsvis döljer kandidaternas namn och ålder och inte frågar efter en bild. Allt för att den som tar emot ansökan ska kunna göra en bedömning utifrån kompetens och undvika att bli påverkad av (ofta omedvetna) fördomar kopplat till kön, ålder, utseende och bakgrund.

3. Millennials ställer nya krav – mjukare värden viktigare

För att kunna spegla kundbasen gäller det också att lyckas attrahera och anställa Millennials. Det vill säga personer födda 1983–1994. Och nu börjar man inom branschen allt mer tala om “Millennial-effecten”. Enligt en studie från McKinsey lockas denna grupp inte av stora varumärken, utan tenderar att föredra nya och nischade varumärken. Särskilt när det kommer till mat och dryck. Dessutom är de mer öppna för att dela personlig information, vilket möjliggör mindre och digitalt baserade företag att rikta anpassad kommunikation till dem.

Och Millennials har inte bara vitt skilda konsumentbeteenden. De ställer också nya krav på arbetsgivare. Enligt Deloitte Millennial Survey 2018 betonar personer under 35 år vikten av att arbetsgivare tar ett större socialt ansvar i samhället. De anser att företag utöver sitt traditionella vinstsyfte bör prioritera att skapa meningsfulla arbeten, stärka innovation, möjliggöra karriärutveckling, aktivt arbeta med mångfald och jämställdhet samt bidra till en positiv effekt på samhället och miljön. De söker sig också gärna till företag som främjar work-life-balance och löpande karriärutveckling.

4. AI snabbar på rekryteringsprocesserna
Interview AI avatar - Tengai Unbiased Recruitment

Tengai

På en kandidatmarknad präglad av stenhård konkurrens är snabbhet allt. En studie från Glassdoor visar att den genomsnittliga tiden för en rekryteringsprocess är 36 dagar. Samtidigt visar färsk statistik från TNG att 93 % bland jobbsökare upplever att rekrytering ofta tar för lång tid.

För att snabba på sina rekryteringsprocesser får nu allt fler företag inom FMCG upp ögonen för ny HR-tech som använder AI för att automatisera och optimera delar av urvalsprocessen. Ett exempel är med hjälp av AI-verktyg screena CV:n. Ett annat är en AI-baserat chattbot som i realtid kan chatta med kandidater och boka in intervjuer. Eller Tengai som skapar objektiva och datadrivna intervjuer. Denna typ av verktyg frigör tid för rekryterare att bygga relationer med de bäst kvalificerade kandidaterna. 

* FMCG (Fast Moving Consumer Goods) är det största segmentet av konsumtionsvaror och står idag för nästan hälften av all global konsumtion. De faller inom kategorin icke-hållbara konsumtionsvaror eftersom de konsumeras direkt och har ett kort bäst före-datum. Till FMCG räknas exempelvis mjölk, tuggummi, frukt, grönsaker, toalettpapper, läsk, energidryck och receptfria läkemedel.

Hitta morgondagens specialister inom FMCG

TNG har lång erfarenhet av att rekrytera och hyra ut konsulter inom FMCG – bland annat roller som Brand Manager, Demand Planner och Consumer Activation Manager. Genom vår objektiva och kompetensbaserade rekryteringsprocess hittar vi rätt kompetens och nya talanger som andra inte ser – dessutom snabbare.

Få hjälp med rekrytering inom FMCG!

Rekommenderat för dig