TNG
Kim Swing, HR-direktör på Ahlsell pratade om mångfald och inkludering under Unbiased Day 2022.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Kim Swing: ”Våra ambassadörer är drivkraften i mångfaldsarbetet”

Internt engagemang nyckeln till ahlsells framgång

Mångfald och inkludering är inte bara en fråga för HR-teamet. Det är lika mycket en strategisk fråga för företagsledningar som vill satsa på innovation och fortsätta växa framåt.
Det menar Kim Swing, HR-direktör på Ahlsell Sverige, som de senaste fem åren har drivit ett aktivt arbete för ökad mångfald inom hela koncernen.

Under Unbiased Day 2022, årets stora trendevent inom fördomsfri rekrytering, fick deltagarna ta del av Kim Swings spännande resa inom Ahlsell. En föreläsning med stort fokus på konkreta tips och inspiration kring hur företag kan jobba framgångsrikt med sitt mångfaldsarbete.

För Kim Swing är mångfald och inkludering en hjärtefråga. Hon menar samtidigt att den i högsta grad är affärskritisk. Hon refererar till faktumet att Ahlsell Sverige vuxit från 17 till 24 miljarder i omsättning de senaste 5, 6 åren. Och att målen framåt är än högre.

– Det säger sig självt. Att vi är i behov av en bredd av kompetenser, erfarenheter och personligheter. Vi kommer fortsatt behöva bygga på det vi har och ha många specialister. Men vi behöver också addera, säger hon.

Ambassadörer med brinnande intresse för mångfald

Kim Swing, HR-direktör på Ahlsell Sverige, medverkade i paneldebatten under Unbiased Day 2002.
Kim Swing i paneldebatt under Unbiased Day 2022.

För två år sedan valde Ahlsell att ta arbetet med mångfald till en ny nivå.


Som ett första steg identifierade HR-teamet och ledningen ett antal personer i organisationen som visat engagemang för frågan. De blev utsedda till så kallade ”ambassadörer” och fick i uppdrag direkt från VD:n att sätta upp mål och aktiviteter kring hur mångfaldsfrågan skulle implementeras i verksamheten.


För att få mer kunskap och inspiration både i ledningsgruppen och bland ambassadörerna tog Ahlsell initialt också hjälp utifrån. Både från externa experter, men också från andra företag som redan jobbade framgångsrikt med frågorna.

Nulägesanalys visade vägen framåt

Vad hände sedan? Jo, en av de första aktiviteterna som ambassadörernas fick göra var att studera nuläget i organisationen. Vem kom till tals? Vad pratas det om? Hur är kroppsspråket? Hur fattas beslut?
Utifrån den analysen utformades sedan planen framåt.

Kim lyfter kraften i att använda sig av ambassadörer och låta medarbetarna själva driva förändringsarbetet. Fokus för HR eller ledning ska istället ligga på att skapa rätt förutsättningar och ge utrymme till de som engagerar sig att göra det än mer, tycker hon.

– Det finns en sådan kraft när ”det händer” i organisationen och det är där man bör lägga sitt fokus.

Tydliga mål för ökad mångfald

Framåt jobbar Ahlsell utifrån tydliga mål vad gäller mångfald och inkludering. Mångfaldsarbetet har också en tydlig definition som baseras på företagets grundvärderingar.

En målsättning för 2022 handlar om att 100 % av alla chefer och ledare ska gå utbildningar inom mångfald och inkludering. Den ena obligatoriska kursen handlar om kompetensbaserad fördomsfri rekrytering med fokus på fördomar och hur de påverka oss direkt och indirekt – och självklart också själva rekryteringsprocessen i stort.

Vår roll som HR handlar om att göra det enkelt för våra ledare och chefer att göra rätt och ta rätt beslut. Därför blir en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsprocess så viktig. Att cheferna har någonting att luta sig mot så att inte fördomarna få ta alltför stort plats.

Kim Swing

Kompetensmodell lyfter in viktiga soft skills

I utbildningen lyfter också Ahlsell fram sin kompetensmodell. En modell som innebär att företaget både bedömer kompetens och erfarenheter hos framtida medarbetare men också väger in soft skills såsom personlighet, färdigheter, motivation och potential.

– Här pratar vi om hur viktigt det är att titta på alla dessa aspekter varje gång man sätter kravprofiler, bedömer kandidater och beslutar sig om vem man ska anställa, berättar Kim.

Ett annat mål för 2022 är att 100 % av alla medarbetare ska delta i någon form av aktivitet kopplat till mångfald och inkludering. För att underlätta arbetet har en verktygslåda tagits fram med övningar och diskussionsämnen så att ledarna själva kan hålla i aktiviteten. Allt med syfte att skapa en än mer inkluderande kultur.

Mål 2025: Kvinnorna ska bli fler

Företaget har också tagit fram konkreta mål för 2025 och här handlar det mycket om att öka antalet kvinnorna i organisationen. Antalet kvinnliga medarbetarna ska utgöra 40 % (idag 29 %) 2025 och antalet kvinnliga ledare 30 % (22 %).

– Vi ser en positiv trend och ser ut att nå våra mål, vilket är väldigt glädjande, säger Kim.

Nyfiken på att höra mer från Kim Swings föredrag på Unbiased Day 2022? Streama hela föreläsningen här!

Hör även vår intervju med Kim efter hennes framträdande där hon svarar på fler frågor kring mångfald och inkludering.

Vi på TNG är specialister inom kompetensbaserad fördomsfri rekrytering. Är du i behov av nya medarbetare? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig