TNG
Checklista för att undvika diskriminering vid rekrytering.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Checklista för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering

Ställer du rätt krav på din rekryteringspartner?

Som arbetsgivare och rekryterande chef är du ansvarig för att diskrimineringslagen följs när du rekryterar eller hyr in nya medarbetare – även om du anlitar ett externt rekryteringsbolaget. Därför är det av högsta vikt att du ställer rätt krav på din samarbetspartner.
Här bjuder vi på TNG på en checklista som hjälper dig att inte (råka) diskriminera vid rekrytering.

Just nu pågår en livlig diskussion om åldersdiskriminering i media. Det är bra. Och viktigt. Samtidigt är det många arbetsgivare som inte känner till diskrimineringsgrunderna och att de är ansvariga för diskriminering om en kandidat skulle väljas bort på grund av ålder, kön eller bakgrund av sitt rekryteringsföretag. Medvetet eller omedvetet.

Vad säger diskrimineringslagen?Vad säger diskrimineringslagen?

När diskrimineringslagen ändrades 2009 innebar det att det företag som hyr eller rekryterar personal omfattas av diskrimineringslagen i samma utsträckning som rekryterings- och bemanningsföretaget. Det innebär att om ett rekryteringsföretag väljer bort en jobbsökare på grund av hens ålder eller kön, så bryter både rekryteringsföretaget och arbetsgivaren mot diskrimineringslagen. Samma lagstiftning gäller även när man hyr in personal. Det är exempelvis inte tillåtet för vare sig en arbetsgivare eller ett bemanningsföretag att avsluta en konsult på grund av en orsak som kan lyda under diskrimineringslagstiftningen, till exempel graviditet.
Källa: Diskrimineringslagen

Många företag känner inte till det här och kan, utan att veta och utan ont uppsåt, bryta mot diskrimineringslagen. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare ställer krav på din samarbetspartner.

Nedan hittar du en checklista med frågor att använda i dialogen med ditt rekryterings- och bemanningsföretag. På så sätt kan du ta reda på hur insatta de är i Diskrimineringslagstiftningen och dess tillämpning.

Checklista för att att inte diskriminera vid rekrytering

Dessa frågor bör du ställa till ditt bemannings- eller rekryteringsföretag för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering:

 • Checklista! Så undviker du att någon diskrimineras under en rekrytering.

  Rekryterar ni enligt en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsmetodik – det vill säga sätter ni kompetensen i fokus?

 • Utbildar ni era rekryterare och researchers inom en fördomsfri kompetensbaserad rekrytering så att ni  säkerställer att urval görs utifrån det arbete som ska utföras och inte de faktorer som finns i diskrimineringslagstiftningen?
 • Hur säkerställer ni att kravprofilen inte strider mot diskrimineringslagstiftningen?
 • Jag som arbetsgivare får inte diskriminera (medvetet välja bort) anställda utifrån nedanstående kriterier. Hur undviker ni det gällande?
  – Kön
  – Ålder
  – Könsöverskridande identitet eller uttryck
  – Religion eller annan trosuppfattning
  – Funktionsnedsättning
  – Sexuell läggning
  – Etnisk tillhörighet
 • Hur hanterar ni platsannonser och annan kommunikation så att den välkomnar alla sökande?
 • Annonsen kan ha en juridisk betydelse. Hur följer ni upp att de anställningskriterier som ni nämner i vår annons är de som ni faktisk använder i urvalet av sökande? Om ni istället fäster vikt vid något annat än det som angivits i annonsen kan det ju komma att ifrågasättas vid en eventuell diskrimineringstvist.

Så jobbar vi på TNG för att undvika diskriminering

Så jobbar vi på TNG med fördomsfri rekrytering och för att ingen ska diskrimineras vid rekrytering.

På TNG kan vi diskrimineringslagen och använder alltid en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsmetodik. TNG investerar löpande i att utbilda alla våra medarbetare som är involverade i urvalsprocessen i diskrimineringslagstiftningen och kompetensbaserad rekrytering. Vi lägger grunden redan vid framtagandet av kravprofil. För att sedan genom våra urvalsmetoder kunna välja kandidater utifrån kompetens. Därmed minskar vi risken för att kandidater blir uteslutna av fel orsaker.

Vi arbetar fokuserat med frågan och har det till och med inskrivet i vår vision. Alla kan dock göra fel så även vi behöver bli påminda varje dag. Så utmana och hjälp oss!

Vill du veta mer om hur vi på TNG kan hjälpa dig med din nästa rekrytering eller ditt nästa konsultuppdrag? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi hittar de bäst lämpade kandidaterna genom vår fördomsfria och datadrivna metodik.

Rekrytera fördomsfritt via oss på TNG

Rekommenderat för dig