TNG
Checklista för att undvika diskriminering vid rekrytering

Lästid: 3 minuter

Checklista för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering

Så undviker du diskriminering vid rekrytering

Ställer du rätt krav på ditt rekryterings- och bemanningsföretag? Har du koll på att det inte sker diskriminering när du får hjälp med att rekrytera eller hyra in personal? Det borde du ha. Som arbetsgivare och rekryterande chef är du lika ansvarig som ditt bemannings- och rekryteringsföretag om någon sökande väljs bort baserat på t.ex. ålder, kön eller religion. Här bjuder vi på TNG på en checklista som hjälper dig att inte (råka) diskriminera vid rekrytering.

Just nu pågår en livlig diskussion om åldersdiskriminering i media. Det är bra. Och viktigt. Samtidigt är det många arbetsgivare som inte känner till att de är ansvariga för diskriminering om en kandidat väljs bort på grund av ålder, kön eller bakgrund av sitt rekryteringsföretag. Medvetet eller omedvetet.

När diskrimineringslagen* ändrades 2009 innebar det att det företag som hyr eller rekryterar personal omfattas av diskrimineringslagen i samma utsträckning som rekryterings- och bemanningsföretaget. Det innebär att om ett rekryteringsföretag väljer bort en jobbsökare på grund av hens ålder eller kön, så bryter både rekryteringsföretaget och arbetsgivaren mot diskrimineringslagen. Samma lagstiftning gäller även när man hyr in personal. Det är exempelvis inte tillåtet för vare sig en arbetsgivare eller ett bemanningsföretag att avsluta en konsult p.g.a. en orsak som kan lyda under diskrimineringslagstiftningen, t.ex. graviditet.

Många företag känner inte till det här och kan, utan att veta och utan ont uppsåt, bryta mot diskrimineringslagen. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare ställer krav på din samarbetspartner.

Nedan hittar du en checklista med frågor att använda i dialogen med ditt rekryterings- och bemanningsföretag. På så sätt kan du ta reda på hur insatta de är i Diskrimineringslagstiftningen och dess tillämpning.

Checklista för att undvika diskriminering vid rekrytering

Dessa frågor bör du ställa till ditt bemannings- eller rekryteringsföretag för att inte (råka) diskriminera:

 1. Rekryterar ni enligt en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsmetodik – d.v.s. sätter ni kompetensen i fokus?
 2. Utbildar ni era rekryterare och researchers inom en fördomsfri kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att urval görs utifrån det arbete som ska utföras och inte de faktorer som finns i diskrimineringslagstiftningen?
 3. Hur säkerställer ni att kravprofilen inte strider mot diskrimineringslagstiftningen?
 4. Jag som arbetsgivare får inte diskriminera (medvetet välja bort) anställda utifrån nedanstående kriterier. Hur undviker ni det gällande?
  – Kön
  – Ålder
  – Könsöverskridande identitet eller uttryck
  – Religion eller annan trosuppfattning
  – Funktionsnedsättning
  – Sexuell läggning
  – Etnisk tillhörighet
 5. Er kommunikation kring tjänsten som ska utannonseras. Hur hanterar ni platsannonser och annan kommunikation så att den välkomnar alla sökande?
 6. Annonsen kan ju ha en juridisk betydelse. Hur följer ni upp att de anställningskriterier som ni nämner i vår annons är de som ni faktisk använder i urvalet av sökande? Om ni istället fäster vikt vid något annat än det som angivits i annonsen kan det ju komma att ifrågasättas vid en eventuell diskrimineringstvist

* En arbetsgivare som anlitar ett rekrytering- eller bemanningsföretag för att sköta delar av, eller hela rekryteringsprocessen, har ändå ansvar för eventuella felaktigheter som görs ur ett diskrimineringsperspektiv. Källa: Diskrimineringslagen

Hur gör vi på TNG?

På TNG kan vi diskrimineringslagen och använder alltid en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsmetodik. TNG investerar löpande i att utbilda alla våra medarbetare som är involverade i urvalsprocessen i diskrimineringslagstiftningen och kompetensbaserad rekrytering. Vi lägger grunden redan vid framtagande av kravprofil, och våra urvalsmetoder är valda med omsorg för att kunna välja kandidater utifrån rätt kompetens, och därmed minska risken för att kandidater väljs bort av fel orsak.

Vi arbetar fokuserat med frågan och har det t.o.m. inskrivet i vår vision. Alla kan dock göra fel så även vi behöver bli påminda varje dag. Så utmana och hjälp oss!

Vill du veta också veta mer hur vårt bemanningsföretag och rekryteringsföretag kan hjälpa dig? Hör av dig idag!

Rekommenderat för dig