TNG
Hitta jobb som redovisningekonom via TNG!

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Yrkesguide: Det här gör en redovisningsekonom

Allt du behöver veta om jobb inom redovisning och företagsekonomi

Vill du söka lediga jobb inom ekonomi? Eller funderar på en utbildning inom redovisning men är osäker på vad en redovisningsekonom tjänar i månaden? Vill du veta hur lätt att få jobb som redovisningsekonom utan erfarenhet? Och är revisor samma typ av jobb som redovisningskonsult? TNG ger dig svar på frågorna så du kan veta om redovisningsekonom är ett jobb som du borde söka!

Hitta ekonomijobb

Vilka arbetsuppgifter har jag som redovisningsekonom?

Jobbet som redovisningsekonom kan på många sätt ses som ett väldigt klassiskt ekonomijobb inom företagsekonomi. Som titeln antyder är det ditt jobb som ekonom att säkerställa att det finns en korrekt redovisning av ett företags eller organisations ekonomiska resultat. Det inkluderar inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska företeelser i företaget. Samt att se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms betalas in i tid. Allting redovisas i månadsbokslut (löpande redovisning) och slutligen i årsbokslut.

Just att få arbeta med årsredovisning och bokslutsrapporter är något som oftast är förbehållet redovisningsekonomer. Ekonomiassistenter kan vara behjälplig i den dagliga och löpande redovisningen. Det gör jobbet som redovisningsekonom till en central och viktig roll på ett företag.

En av de uppgifter som lockar många till yrket är att få arbeta med ekonomisk rådgivning och planering. Här har du en viktig uppgift att stötta ledningen i ekonomiska beslut, såsom investeringar och fördelning av utgifter. Det gör du med hjälp av ekonomiska kalkyler, att se till ekonomisk historik, översyn av likviditet och stöttande i upprättande av budget och liknade prognoser.

En del redovisningsekonomer föredrar att arbeta på en redovisningsbyrå. Då blir din yrkestitel snarare redovisningskonsult och du har en mer konsultativ roll. Vanligtvis hjälper du då mindre företag i löpande bokföring eller stöttar upp rådgivande vid årsbokslut och andra krävande perioder. Ett jobb som både kan vara mer utmanande men också roligt, eftersom du får inblick i flera olika verksamheter och kan tillämpa din expertis i nya miljöer.

Lön som redovisningsekonom

Som civilekonom kan du räkna med ingångslön på ca 30 000 kronor per månad, något lägre lön som redovisningsassistent. Och för yrkeserfarna är lönen betydligt högre, men kan variera kraftigt beroende på svårighetsgrad på tjänsten och eventuell specialisering.

Läs även: 5 tips för högre lön

Redovisning – ett yrke med flera yrkestitlar

Leta även efter jobb som redovisningsansvarig, ekonomiansvarig, redovisningskonsult, redovisningsassistent, ekonomikonsult, företagsekonom och specialiseringar såsom fastighetsekonom eller engelska titlar t ex accountant och financial analyst.

Skillnaden mellan redovisningsekonom och revisor

Redovisning och revision är två begrepp inom ekonomi som inte helt sällan blir förväxlade och skapar missförstånd. Men det är två helt olika yrkesområden! Lite förenklat kan man säga att en redovisningsekonom eller redovisningskonsult har uppdraget att utföra och vara rådgivande inom redovisning. Medan en revisor har uppgiften att kontrollera och granska.

Så medan du som redovisningsekonom arbetar med löpande bokföring och årsbokslut, så är revisorn främst inblandad i granskandet av boksluten.

Vilken erfarenhet och kunskaper behövs?

Många ekonomer som vill arbeta inom redovisning börjar sin karriär som redovisningsassistent eller ekonomiassistent och kan efter några år avancera till redovisningsekonom. Men du kan också studera företagsekonomi på högskola, universitet eller yrkeshögskola och på den vägen få jobb som redovisningsekonom direkt.

Eftersom bokföringstraditioner och skatteregler kan skilja en del mellan olika länder så kan du som har studerat eller arbetat som ekonom utomlands behöva komplettera din utbildning med kurser i svensk bokföringssed och svenska skatteregler. Däremot kan du komma långt och snabbare igång i Sverige med kunskaper inom det internationella regelverket IFRS (International Financial Reporting Standards).

Som ekonom idag behöver du även vara trygg vid datorn för att kunna göra ekonomiska beräkningar i Excel, redovisningsprogram och affärssystem, liksom ta fram rapporter och prognoser för verksamhetens ledning.

Läs även: Skriv ett CV som ger dig jobb (och ladda ner gratis CV-mall)

Vem passar som redovisningsekonom?

Gillar du att växla mellan detaljfokus och helhetssyn, liksom arbeta självständigt så kan du verkligen ha en rolig karriär som redovisningsekonom! Arbetet innehåller en variation av att kontrollera siffror, som kräver noggrannhet och struktur, och att sammanfatta detta till större helheter i prognoser, kalkyler och rapporter. Här väntas du leverera ett underlag som kan underlätta viktiga ekonomiska beslut. Så det är bra om du även är analytiskt lagd.

Här trivs också du som vill ha tydliga arbetsuppgifter, mål och deadlines. Utan att för den sakens skull vara detaljstyrd, eftersom du ofta lägger upp dina arbetsdagar och har friheten att planera dina arbetsuppgifter utifrån prioritet och verksamhetens behov.

Det är också bra att ha förmågan att vara saklig och pedagogisk när du ska ge råd och staka ut det ekonomiska läget. Även om det för många kan vara egenskaper som växer fram med tiden, när din erfarenhet djupnar.

Läs även: Därför testar vi dig när du söker jobb

Hur är utvecklingsmöjligheterna?

Som redovisningsekonom och redovisningskonsult finns det många olika vägar att gå i karriären. Du kan exempelvis avancera genom att söka dig till större företag med mer komplex ekonomi eller arbeta med koncernredovisning för en företagsgrupp. Du kan också ta steget och bli chef, såsom redovisningschef eller ekonomichef och ha ansvar för en redovisningsavdelning.

Många ekonomer väljer även att arbeta med redovisning i en smalare bransch, som kräver specialistkompetens inom vissa lagar och förordningar, exempelvis som fastighetsekonom, eller bli specialist inom skatter, löner eller internationell redovisning.

En del väljer att söka sig till andra riktningar inom ekonomi, kanske som controller eller revisor, där erfarenheten från redovisning är en fördel.

För dig som hellre vill bredda dig kan en karriär på en redovisningsbyrå vara lockande, där du stöter på olika typer av verksamheter på daglig basis som konsult.

Kommer robotar och AI ta över redovisningen i framtiden?

Många spår att digitaliseringen, med automationer, AI och robotar kommer förändra redovisningsarbetet och yrket som redovisningsekonom framöver. Däremot anses det inte sannolikt att yrket försvinner, utan snarare förändras. Troligtvis kommer den rådgivande delen i yrket att stärkas och noggrannheten och sifferkontrollen att minska, i takt med att datorerna överglänser människors förmåga att vara exakta. Något som då minskar mängden monotona arbetsuppgifter inom redovisning.

Big data styr ekonomerna i nya inriktningar där större mänger flöden och transaktioner kan tas med i beräkningarna. Det kommer ställa större krav på analysförmåga men också social kompetens, när du som ekonom i högre utsträckning ska översätta siffrorna till begripbar fakta snarare än checka av din dubbla bokföring.

Var hittar jag jobb inom redovisning?

Som erfaren redovisningsekonom är möjligheterna till nytt jobb goda. Studenter inom företagsekonomi och redovisning får ofta kontakt med sin första arbetsgivare under utbildningens praktikperioder, vilket ger en bra fot in på arbetsmarknaden.

I stort sett alla verksamheter – privat näringsliv, myndigheter, landsting och kommuner – behöver ekonomer, medan mindre företag ofta anlitar en redovisningsbyrå för hjälp med redovisningen. På TNG samarbetar vi med både privat och offentlig sektor, liksom byråer, så här finns många ekonomijobb att söka!

lediga-jobb-tng-ekonomiassistent-ekonom-ekonomi

Checklista – är redovisningsekonom något för dig? Du...

  • … tycker att företagsekonomi och ekonomiska flöden är intressanta
  • … trivs i en rådgivande expertroll
  • … har en förmåga att växla mellan detaljer och helhet
  • … gillar att förlita dig på siffror, prognoser och kalkyler för att ta beslut

PASSADE DET PÅ DIG? BRA! SÖK VÅRA LEDIGA EKONOMIJOBB IDAG!

Rekommenderat för dig