TNG
Hitta jobb som ekonom via TNG

Lästid: 5 minuter

Senast redigerad:

Yrkesguide: Det här gör en ekonom och civilekonom

allt du behöver veta om ekonomer och ekonomijobb!

Vill du söka lediga jobb inom ekonomi eller funderar på en utbildning till civilekonom? Kanske vill du först veta vad en ekonom får i lön? Eller hur lätt det är att få jobb som nyexaminerad ekonom utan erfarenhet? Och vad är skillnaden på en gymnasieekonom, civilekonom och någon som har en kandidatexamen i ekonomi? TNG ger dig svar så du kan veta om ekonom är ett jobb för dig!

Hitta jobb inom ekonomi

Arbetsuppgifter och ansvar för ekonomer

Som ekonom arbetar du alltid med ekonomi i någon form, det vill säga att hushålla med begränsade resurser. Via ekonomisk planering, investering eller budgetering. Resurserna behöver inte nödvändigtvis vara pengar i rena kronor och ören utan det kan lika gärna röra sig om varor, råmaterial, personal eller produktionskapacitet.

Men varken ordet ”ekonom” eller ”civilekonom” är skyddade yrkestitlar i Sverige. Det innebär att olika ekonomjobb kan ställa helt olika krav. Så det är lite av en utmaning att beskriva vad en ekonom gör.

Ändå ses det av många som möjligheternas yrke. För vad kan en ekonom inte jobba med? Idag återfinns ekonomer i alla möjliga branscher och yrkesroller långt förbi vad gemene man kan föreställa sig.

Exempel på yrkesinriktningar för en ekonom kan vara nationalekonom, redovisningsekonom, controller, analytiker, marknadsförare, chef, revisor, logistiker och inköpare.

Nationalekonom vs. företagsekonom

Hitta ekonomijobb t ex som civilekonom hos TNG - här är vår yrkesuide!En nationalekonom arbetar med nationalekonomi och hur resurser fördelas eller påverkar samhället. Till exempel vilken effekt ekonomisk-politiska beslut har på samhället i stort. Medan en företagsekonom snarare fokuserar på hur företag hanterar, ransonerar och fördelar sina resurser och inkomster.

Nationalekonomi är ett av huvudområdena inom utbildningar till civilekonom och på de stora ekonomprogrammen på universitet och högskolor. Många examinerade nationalekonomer jobbar sedan på myndigheter, departement, i stora industri- och tjänsteföretag samt i bank- och finansbranschen.

Däremot är det inriktningen företagsekonomi som lockar flest studenter. För som företagsekonom är du specialist på att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Du kan arbeta i det privata näringslivet, staten, kommuner och regioner men också i ideella organisationer. Många som har studerat företagsekonomi väljer även att driva eget företag.

Såväl redovisningsekonom och ekonomiassistent som inköpare, logistiker och controller är typiska exempel på jobb inom företagsekonomi.

Arbetsuppgifter för en controller

Som controller arbetar du med ekonomisk uppföljning och analys på ett företag, ofta för specifika affärsområden eller avdelningar. Det kan vara analyser och uppföljning månadsvis av verksamhetens resultat, liksom att ta fram finansiella presentationer. Ofta har du även ansvar för kostnadsanalyser, investeringsanalyser samt prognoser och är generellt ett stöd och rådgivare i finansiella frågor.

Många controllers sitter i verksamhetens ledningsgrupp och överlag innebär controlling att du har kontakt med många andra yrkesroller.

Som controller kan man ha olika inriktning, exempelvis business controller och verksamhetscontroller, som är mer affärsinriktade, eller financial controller, även kallat redovisningscontroller, som är mer inriktad på redovisning och arbete med bokslut.

Många ekonomer bland analytiker och marknadsförare

Det finns många jobb som analytiker som lockar ekonomer. Allt från finansiella analytiker såsom finansanalytiker och aktieanalytiker, som alla levererar och utvärderar ekonomiska analyser och rapporter. Här kan man jobba på storbank och försäkringsbolag, men också investmentbolag och som rådgivare vid börsintroduktioner, emissioner och företagsöverlåtelser.

Även AML (Anti-Money Laundering) är ett allt hetare arbetsområde inom bank. Här efterfrågas experter inom penningtvätt, så kallat AML-analytiker. Då får du förebygga ekonomisk brottslighet och analysera och tolka konfidentiell data.

En helt annan men minst lika populär roll är jobbet som marknadsförare. Hur ett företag arbetar med sin marknadsföring kan ofta kopplas direkt till ekonomiska resultat – positiva som negativa. Här får ekonomen som drivs av att ta fram kampanjer och gillar försäljning glänsa.

Chefsjobb också populärt

Många civilekonomer jobbar också som företagsledare och söker sig till chefsjobb. Inte så konstigt kanske, med tanke på att chefer ständigt behöver vara bra på att fördela resurser, ha koll på budget samt leverera värde för företagets affärer.

Som chef har du ofta ansvar för både verksamhet, personal och ekonomi. Det innebär att du behöver leda din arbetsgrupp, fördela arbetsuppgifter och se till att dina medarbetare har tillräckliga resurser för att nå önskat resultat.

Chefsjobb finns på alla nivåer, från VD ner till teamledare, och i många organisationer kan du hitta ekonomer inom varje hierarki. Mest eftersom chef sällan är något du studerar till utan snarare är en roll du förtjänar med rätt erfarenhet och ledaregenskaper såsom förmågan att skapa psykologisk trygghet.

Ekonomer naturligt inslag inom bank och finans

Som ekonom finns det många passande bankjobb, särskilt för dig som studerat till nationalekonom, finansekonom och civilekonom. Här kan du jobba som riskanalytiker, ta ett klassiskt jobb som handläggare och banktjänsteman eller bli rådgivare. Som till exempel kundrådgivare, företagsrådgivare, bolånehandläggare, kredithandläggare och inkassohandläggare.

Just handläggare, rådgivare och liknande kundnära roller är ofta ett bra steg för dig som söker ditt första finansjobb och vill jobba på bank. Många av de stora bankerna i Sverige erbjuder även internships, traineeprogram och internutbildningar för dig som är nyutexaminerad ekonom.

Lön som ekonom

Som civilekonom kan du räkna med ingångslön på ca 31 000 kronor per månad. Betydligt lägre som gymnasieekonom. För erfarna ekonomer är lönen många gånger betydligt högre och varierar stort beroende på svårighetsgrad och specifik yrkesroll. Enligt den fackliga organisationen Saco tjänar ekonomer 6-10 år efter examen en lön på ca 44 300 kr. Medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr. Generellt är lönerna högre inom privat sektor.

Läs även: 5 tips för högre lön

Ekonom – ett yrke med många yrkestitlar

Ekonom är ett brett yrke och det kan vara bra att söka mer specifikt på de områden du är intresserad av. Leta till exempel efter jobb som controller, revisor, olika positioner inom redovisning, finans, marknadsförare, analytiker, utredare och inköpare. För ingångsjobb inom ekonomi kan du leta efter ekonomiassistent och handläggare.

Skillnaden mellan ekonom och civilekonom

Varken ”ekonom” eller ”civilekonom” är skyddade yrkestitlar i Sverige. Så i praktiken får vem om helst kalla sig detta. Men trots detta förutsätter de flesta arbetsgivare att en civilekonom är en person som studerat Civilekonomprogrammet på universitet eller högskola, eller på motsvarande väg fått en civilekonomexamen.

Civilekonomprogrammet är ett fyraårigt program på 240 högskolepoäng som leder fram till en civilekonomexamen. Det finns flera olika inriktningar på programmet, som i sin tur stakar ut vilken typ av ekonomijobb du lättast får efter examen.

Ekonomprogrammet i sin tur är på 3 år och leder till en kandidatexamen, som är populärt att bygga på med en masterexamen. Då studerar du ytterligare två år inom en specialisering.

Vilken erfarenhet och kunskaper behövs?

En del ekonomer startar sin karriär som ekonomiassistent men de flesta behöver studera på högskola, universitet eller yrkeshögskola för att få sitt första ekonomijobb. En vanlig utbildning är att läsa ett ekonomiprogram. Men tänk på att du även kan få en kandidatexamen i ekonomi genom att studera industriell ekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, logistik, service management eller till exempel turismvetenskap.

Som sagt, möjligheterna och ingångarna till yrket är många. Vissa gymnasielinjer kan även ge dig titeln Diplomerad Gymnasieekonom, vilket underlättar ingångsjobb som till exempel ekonomiassistent.

Dock är det bra att veta att en ekonom – oavsett yrkesroll – idag behöver vara trygg vid datorn. T ex för att kunna göra ekonomiska beräkningar i Excel, arbeta i olika redovisningsprogram och affärssystem, liksom ta fram rapporter och prognoser.

Läs även: Skriv ett CV som ger dig jobb (och ladda ner gratis CV-mall)

Vem passar som ekonom?

Eftersom yrket är brett finns det också en stor variation i vilka personliga egenskaper som efterfrågas hos ekonomer. Men oavsett inriktning är förmågan och intresset för att analysera komplexa ekonomiska sammanhang viktig.

Dessutom finns det en hel del fördomar om ekonomer – till exempel att alla ekonomer är noggranna – som kan vara mer eller mindre sanningar hos vissa arbetsgivare. Och du därmed bör leva upp till.

Olika ekonomijobb och utvecklingsmöjligheter

Eftersom du som ekonom har en bred utbildning som behövs i många branscher, har du också stora möjligheter att välja mellan många olika jobb. Du kan arbeta i näringslivet, staten, kommuner och regioner men också i intresseorganisationer. Eller starta eget!

Efter en tid i yrket är ofta möjligheterna goda till ett chefsjobb, såväl som en expertroll eller specialisering. Allt handlar om ditt intresse och vad just du blir särskilt bra på!

Här kan du alltid hitta alla jobb vi på TNG tillsätter inom ekonomi, och här kan du läsa hur vi tänker vid rekrytering.

Tips från oss på TNG är att titta bland lediga ekonomijobb och se vilka krav och personliga förmågor som respektive arbetsgivare efterfrågar.

Checklista – är ekonom något för dig?

Stämmer det här på dig? Då har du goda förutsättningar för att jobba som ekonom!

  • … vill utbilda mig till ett brett yrke med många karriärmöjligheter.
  • … vill inte låsa mig till en specifik bransch.
  • … har mycket god datorvana och lätt för att lära nya system.
  • … tycker det är spännande att hushålla med begränsade resurser.
  • … gillar analys och att gräva efter rätt information.

Passade det på dig? Bra! Sök våra lediga jobb inom ekonomi idag!

Rekommenderat för dig