TNG
Diversity Wins – 4 fakta om mångfald du inte vill missa

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Diversity Wins – en sammanfattning

4 fakta om mångfald du inte vill missa

Företag som satsar på mångfald får bättre lönsamhet. Men visste också du att gapet mellan de bästa och sämsta företagen i mångfaldsligan har ökat sedan 2015? Därför är det inte bara spännande utan även nyttigt att ta del av rapporten Diversity Wins – How Inclusion Matters från McKinsey & Company. Här är fyra fakta om mångfald från Diversity Wins – sammanfattade av TNG!

Nu är det tredje gången som McKinsey & Company släpper en rapport om mångfald. Och mycket har hänt sedan första upplagan från 2015.

 

Diversity Wins - statistik på länder som förekommer i studien och rapporten

Bild: Diversity Wins / McKinsey & Company

 

Även företag från Sverige

I Diversity Wins från 2020 har man analyserat över 1 000 företag från 15 länder, däribland Sverige. Här fastställer man att när det gäller mångfald och representation av olikheter på de analyserade arbetsplatserna, så går det långsamt framåt. Men också att ett fåtal företag ändå lyckats göra rejäla framsteg.

Vid en närmare titt på dessa mångfaldsvinnare är det uppenbart att Diversity is business. För dem har mångfald en självklar plats i affärsstrategin. Och det är tydligt att systematik, samt djärva och samstämda satsningar för ökad inkludering, varit helt avgörande för framgång i affärer.

Läs även: Modiga chefer får fler ansökningar med en fördomsfri platsannons

Men i rapporten ser vi också att många företag som kommit relativt långt vad det gäller mångfald, ändå behöver jobba på sin inkludering.

Even where companies are more diverse, many appear as yet unable to cultivate work environments which effectively promote inclusive leadership and accountability among managers, equality and fairness of opportunity, and openness and freedom from bias and discrimination.

Rapporten är spännande i sin helhet, men lite mastig. Så för alla nyfikna har vi på TNG plockat ut och sammanfattat godbitarna på svenska.

4 fakta om mångfald från Diversity Wins

 1. Företag med jämn könsfördelning har 25 % högre sannolikhet att vara lönsamma än genomsnittet.

 2. Desto högre representation av kvinnor i ledningen – och därmed jämnare könsfördelning – ju högre är sannolikheten att företaget presterar bättre än andra.

  Faktum är att företag med mer än 30 % kvinnor i ledningsgruppen betydligt oftare överträffar företag som har andelen 10–30 % kvinnor, och dessa företag i sin tur oftare överträffa dem med ännu färre eller inga kvinnliga chefer alls.

  Med andra ord – det är en betydande skillnad på hela 48 procent(!) i lönsamhet mellan de mest och minst jämställda företagen i analysen.

 3. Företag med etnisk och kulturell mångfald ger en prestationsökning på 36 % jämfört med genomsnittet.

  Dessutom ökar chansen att företaget presterar bättre med etnisk och kulturell mångfald generellt ännu mera än vid jämställda ledningsgrupper.

 4. Att satsning på mångfald och fördomsfri rekrytering inte är någon garanti för en inkluderande kultur.

Eftersom det är upplevelsen på arbetsplatsen som avgör om medarbetarna väljer att stanna och utvecklas.

Läs även: Jämställt ledarskap ökar lönsamheten – men hur bra är Sverige?

Diversity Wins

Bild: Diversity Wins / McKinsey & Company

 

5 tips från Diversity Wins: så blir du mer lönsam

 • Öka graden representation av olikheter systematiskt – särskilt på ledarroller, chefsjobb och kritiska nyckelroller. (Notering från TNG: Detta kan vara svårare att genomföra i Sverige då Diskrimineringslagen i regel inte tillåter kvotering – men insatser för mångfald inom lagens ramar – t ex fördomsfri rekrytering – är alltid lönsamt!).
 • Stärk upp ledarskapet och se till att företagets ledare och chefer är ansvariga och tar ägandeskap för målen inom inkludering och mångfald (dvs inte bara HR).
 • Säkerställ att alla medarbetare har samma möjligheter och utrymme för kompetensutveckling och befordringar genom rättvisa beslut och ökad transparens.
 • Uppmuntra till öppenhet (föregå med gott exempel som ledare!) och konfrontera fördomar, kränkande beteenden och olika former av diskriminering.
 • Förstärk känslan av tillhörighet genom att särskilt stötta människor som bidrar till er mångfald och representerar minoriteter – utan att peka ut dem och framför allt utan att de ska bära ”mångfalsfanan”!

Känns det knepigt? Svårt att komma igång? Ingen fara. TNG är specialister på fördomsfri rekrytering och konsultuthyrning – och vi hjälper dig gärna på vägen. Hör av dig, så pratar vi vidare!

TNG hjälper dig med fördomsfri rekrytering och bemanning

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering och bemanning enkelt för dig. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Vi tar ett helhetsgrepp kring kompetens, attraktion, kandidatupplevelse och compliance, utan att ta din tid i anspråk – allt för att du ska kan fokusera på ditt dagliga arbete.

Så här kan vi hjälpa dig!

Rekommenderat för dig