TNG
Marie Nordqvist tog steget och blev interimschef inom produktion via TNG Interim

Lästid: 5 minuter

Senast redigerad:

Marie Nordqvist tog steget och blev interimschef

”Jag bidrar med trygghet, stabilitet, inspiration och energi”

Möjlighet att bidra och verkligen göra skillnad. Det är en stark drivkraft för Marie Nordqvist, som nyligen tog steget att starta eget och numera jobbar som ledarskapskonsult inom produktion.

Varje morgon sätter sig Marie Nordqvist i bilen och kör från bostaden i Köping till jobbet som interim produktionschef på ett företag i Karlskoga. En sträcka på 105 km. Enkel resa.

Valet är dock hennes eget – och känns helt rätt. Julen 2022 bestämde hon sig nämligen för att efter 25 år som chef starta eget och ta uppdrag som interimschef.

Det första uppdraget valde hon med omsorg: en arbetsplats där hon upplevde att hon kunde göra skillnad och bidra till att skapa en bättre miljö – ”jobba för framtiden”. Helt i linje med hennes egna värderingar.

Blev headhuntad

Marie Nordqvist

Marie Nordqvist har ett gediget CV, där produktion och ledarskap är den röda tråden. Karriären började direkt efter gymnasiet på Volvo i Köping där hon gick deras aspirant­ingenjörsprogram. Där blev hon kvar i hela 22 år på olika befattningar. Bland annat som chef inom teknik, logistik och produktion.

2008 fick hon rollen som fabrikschef på Strängbetong i Kungsör. Här ansvarade hon för produktion av betongelement och en personalstyrka på runt 130 anställda. 2013 belönades hon med priset ”Årets Leanbyggare” för sitt arbete med Lean produktion, förbättringsarbete och projektledning på bolaget.

Sedan dess har karriären rullat på. Och jobb har hon inte direkt behövt leta efter:

– Jag sökte mig till Strängbetong. Sedan har jag haft turen och blivit headhuntad till olika företag för att jobba med förbättringsarbete och ledarskap.

Någonstans här väcktes en idé:

– Efter att ha jobbat två år som chef på olika företag kände jag i julas att om jag ändå byter hela tiden, då kan jag ju lika gärna vara min egen. 

Fick första uppdraget via LinkedIn

På så sätt föddes det egna bolaget Sigillum Konsult AB. Affärsidén: att hyra ut sig själv som ledarskapskonsult för uppdrag som interimschef inom alla branscher som bedriver produktion. Samt uppdrag inom projektledning och förändringsledning.

Marie lade omedelbart ut nyheten på LinkedIn, med budskapet att hon var tillgänglig för nya uppdrag.

Något som Jenny Nilsson på TNG var snabb att notera. Det ledde till att Marie erbjöds rollen som produktionschef på ett företag i Karlskoga.

– Jag valde mellan det uppdraget och ett som kvalitetschef på ett annat bolag. Jag kände att produktionschef var mer utmanande och utvecklade och att jag kunde bidra mer i en produktionsnära roll. Kvalitetschef är ju mer administrativt med uppföljningar, revisioner och internkontroll. Mindre ledarskap. Produktionschef är ju ledarskap till 90 procent.

Så produktionschef blev det. Och den 11 april tillträdde Marie sitt nya uppdrag som interimschef via TNG Interim.

Som ledarskapskonsult tar Marie uppdrag inom alla branscher som bedriver produktion.
Som ledarskapskonsult tar Marie uppdrag som interimschef inom alla branscher som bedriver produktion.

Lättare att komma med nya idéer utifrån

Marie ser flera fördelar med att komma in som interimschef på ett bolag.

– En fördel är att man inte känner någon och inte har någon aning om vilken relation alla har till varandra. Därmed behöver jag inte ta lika mycket hänsyn till tidigare överenskommelser och eventuella släkt- och vänskapsband. Nya idéer är kanske lättare att ta till sig om de kommer från mig som kommer utifrån, konstaterar Marie.

Att hon snabbt kommit in på sin nya arbetsplats och vunnit förtroende är tydligt.

Bland annat har hon nyligen varit med och genomdrivit en stor organisationsförändring, där ledning och styrning av verksamheten anpassats. Det var Marie som föreslog förändringen till ledningen, som tyckte att det var en bra idé. De hade tidigare funderat i samma riktning men inte kommit till beslut och genomförande. Marie har sedan arbetat med att förankra förändringen gentemot alla anställda:

– En sådan förändring medför alltid en massa saker som man noggrant måste tänka över. Fördelen är att det kommer bli ett tydligare ledarskap och lättare att driva ett förändringsarbete framåt.  

Även Maries egen roll befinner sig i förändring. Från att från början ha varit relativt smal, utökas den nu med fler ansvarsområden:

– Omorganisationen sker inte bara i produktionen utan i hela verksamheten. Det innebär att jag kommer få ett ökat, mer övergripande ansvar. Inte bara för produktion utan också underhåll, planering och kvalitet. Därmed behöver jag se till att stötta gruppcheferna så att de har rätt förutsättningar då jag själv inte alltid kommer kunna vara lika närvarande i alla led.

Ibland kan det bara behövas en bekräftelse på att man är på rätt väg.

– Marie Nordqvist

Driver anställda i rätt riktning

Så vad är framgångsreceptet för att bygga lojalitet och tillit i rollen som interimschef?

Marie Nordqvist tog steget och blev egenanställd ledarskapskonsult.

Först är främst väger Maries långa erfarenhet tungt:

– Att ha erfarenhet från flera olika företag och ha testat olika lösningar är en stor fördel. Man lär sig ju något nytt på varje arbetsplats. Det gör att jag kan berätta att ”så här organiserade jag verksamheten på ett annat ställe” och argumentera för mina förslag. Samtidigt gäller det att inte ta för mycket plats på en gång, utan att vara ödmjuk och lyssna.

Marie beskriver en kombination av ”ordning och reda” och att driva och inspirera personalen framåt.

– Jag vill jobba strukturerarat och kontrollerat. Ofta händer det att jag bromsar – bättre att vi stoppar, undersöker och sedan kör vi – i stället för att det ska vara så bråttom. Göra om och göra rätt i stället för att få en massa fel och sedan reda ut i efterhand.

Även när det kommer till att driva verksamheten framåt menar hon att det finns en fördel med att komma in som interimschef:

– Jag får höra att jag har en otroligt positiv energi. Det är något som uppskattas mycket. En inställning att problem är till för att lösas. För mig som kommer utifrån är det lättare att komma med det budskapet. ”Det som har varit har varit – nu är vi här – nu ska vi framåt!”. På så sätt kan jag driva personalen i rätt riktning.

Tillgänglighet är en annan viktig framgångsfaktor:

– Ibland kan det bara behövas en bekräftelse på att man är på rätt väg. Någon som kan lyssna och stötta, ge styrning och vägledning. Det är en ung organisation med flera chefer som inte har så lång erfarenhet. Och jag har ju varit med länge. Så där kan jag bidra med att ge trygghet, stabilitet – och lite inspiration och energi! Ett ramverk att förhålla sig till.

Jag får höra att jag har en otroligt positiv energi. Det är något som uppskattas mycket. En inställning att problem är till för att lösas. 

– Marie Nordqvist

”Känner verkligen att jag behövs”

Planen är att Marie ska vara kvar på sitt nuvarande uppdrag i ett år, och har goda förhoppningar om en förlängning:

– Jag har redan från början känt att de litar på mig. Att jag har en uppgift att göra här, så det känns meningsfullt. Jag känner att jag bidrar, behövs och får så mycket positiv feedback att jag är uppskattad och tillför bra saker. Då är det inte lika jobbigt att resa långt till och från jobbet heller, när jag är så himla välkommen här. Även om jag försöker jobba hemifrån en dag i veckan.

Hon upplever också att hon får bra stöttning från TNG:

– Jenny och Alicia hör av sig med jämna mellanrum. Jag tycker dialogen med TNG fungerar jättebra.

När Marie blickar in i framtiden ser hon en fortsatt karriär som konsult.

– Ja, det vill jag verkligen! Det är så värdefullt att kunna välja vilka uppdrag jag vill ta. Uppdrag där jag känner att arbetsgivaren har etik och moral som går ihop med mina värderingar – det är jätteviktigt för mig. På samma sätt som att det var ett eget beslut att ta de här långa resorna. Eftersom jag valt det själv är det lättare. Som interimskonsult kan jag styra mer över hela mitt liv.

3 tips från Marie till dig som funderar på att bli interimskonsult

  1. Välj första uppdraget med omsorg
    – Det första uppdragets referenser kommer vara viktiga för att skapa en fortsättning och kunna påvisa resultat. Så ge dig inte in på någonting du inte helt tror på, bara för att snabbt få ett uppdrag. Tänk ett steg längre: Var känner du att du kan göra skillnad och hjälpa till med den förändring som behövs?
  2. Gör en affärsplan
    – Att ha en tydlig affärsplan tror jag är jätteviktigt. Definiera vad du vill med ditt företag. Var vill du vara om tre år? Vad ska du klara av första året? Kartlägg vad som är dina styrkor och vad du kan bidra med. Almi har en bra mall. Sedan gick jag på nyföretagarrådgivning. De har gratis rådgivning och ger mycket bra tips.
  3. Marknadsför dig själv – tidigt
    – När jag startade mitt företag satsade jag på att ta fram en bra hemsida, anlitade en fotograf för att ta bra bilder och lade jobb på min LinkedIn-profil. Jag förstod att jag inte skulle ha tid med detta senare, då måste man koncentrera sig på arbetet. LinkedIn-profilen är jätteviktig, nästan viktigare än hemsidan, så se till att den är uppdaterad!

Bli en del av vårt konsultnätverk

Söker du också större frihet, vill styra din tid själv och enbart göra arbetsuppgifter du själv valt? Kanske har du funderat på att starta ett eget företag, men tvekat eftersom du är osäker på hur du skulle hitta uppdrag? Som underkonsult eller interimskonsult via oss på TNG Interim får du hjälp att hitta uppdrag, samtidigt som du själv håller i taktpinnen. Välkommen att registrera ditt CV idag eller kontakta oss direkt.

Hyr interimchef med rätt ledaregenskaper från TNG Interim

Anlita en erfaren interimschef med rätt ledaregenskaper

Funderar du på att anlita en interim chef eller ledare? Det är du inte ensam om. På TNG Interim hjälper vi dagligen organisationer som behöver hyra en konsult för att få in spetskompetens, ersätta en chef som slutat, är sjuk eller föräldraledig, eller täcka upp under en rekryteringsprocess. Våra erfarna chefskonsulter kan också bistå i utvecklingsprojekt, förändringsarbete, digitalisering och organisationsförändringar.

Hyr in din nästa interimschef

Rekommenderat för dig