TNG
rekrytera mellanchef teamchef gruppchef linjechef man telefon kontor

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Rekrytera en bra mellanchef

Så gör du – steg för steg

Att rekrytera en mellanchef är inte vilken chefsrekrytering som helst. Söker du en bra ledare, en expert som kan guida andra eller någon som strategiskt kan driva på mot högre tillväxt? Eftersom mellanchefer utgör en avgörande bas i de flesta bolag så behöver mycket stämma överens. Här lyfter vi utmaningar, svårigheter och vad som är bra att tänka på nästa gång du ska rekrytera en mellanchef.

Är det dags att stärka upp teamet med en linjechef, mellanchef, avdelningschef eller gruppchef? Kärt barn har många namn sägs det, men oavsett titel så behöver du troligen en medarbetare med rätt egenskaper för att lyckas leda och motivera andra, samtidigt som hen bär ansvar för verksamhetens resultat. En kombination som ibland kan vara knepig.

eva rekryterare TNGNågon som har lång erfarenhet av just chefsrekryteringar är Eva Sahlin, chefsrekryterare på TNG Lead. Enligt henne är fällan som många företag går i tydlig:

Många erbjuder en tidigare anställd rollen som mellanchef, som tack för lång och trogen tjänst. Utmaningen kan då vara att personen i fråga inte har de egenskaper som krävs för att vara en framgångsrik ledare.

Eva fortsätter:
– Mellanchefer är generellt svåra roller, där man söker en person som ska kunna lyfta sin personal och inte själv stå i centrum. Samtidigt efterfrågar många medarbetare någon som kan ta beslut. Utmaningen blir när  mellanchefer försöker skapa  en goda stämningen, men samtidigt har svårt att ta obekväma beslut. Därför är det extra viktigt att tidigt i rekryteringsprocessen mäta dessa egenskaper hos de sökande cheferna. Då ökar  chanserna till en långsiktig och lyckad rekrytering.

Få hjälp att rekrytera rätt mellanchef

Mellanchefer – bra på planering och struktur?

kvinna mellanchef företag rekrytering lockigt hår glasögon

Mellanchefer är bäst på att planera sitt arbete, visar en ny undersökning från testet LSI – Ledarstilsinventorium, där chefer själva fått skatta sitt ledarskap. De har också bäst struktur och goda relationer med sina medarbetare jämfört med chefer på högre nivå. Med andra ord behövs olika ledarstilar för olika chefsnivåer, och för att lyckas (och trivas) som mellanchef behövs därför också specifika egenskaper.

Kartlägg mellanchefens roll och egenskaper

För att hitta rätt chefskandidater behöver du först och främst kartlägga vilka egenskaper din framtida mellanchef ska ha. Vilka egenskaper ska prioriteras högst? 

En mellanchef behöver inte vara specialist. Oavsett vilka egenskaper du och din organisation väljer behöver ni enas om vilka som är viktigast för just er. Fundera över om det är viktigast att få in en mellanchef som kan leda och motivera sina medarbetare, eller kanske hellre någon som förstår sig på branschen och er kärnverksamhet.

Generellt brukar det vara så att ju större teamet är som mellanchefen ansvarar för, desto mer betydelsefullt blir det strategiska ledarskapet. Vet du vad som är viktigast för ditt företag brukar du också veta vad du ska leta efter. Är det så att spetskompetens är viktigt kanske någon av era specialister internt kan sitta med på intervjun och ställa frågor utifrån den specifika kompetens ni behöver. Eller prioriteras tillväxt högre bör du fråga den sökande om vilka förändringsresor hen gjort tidigare, och hur resultatet sett ut.

Rekrytera mellanchef internt eller externt?

Självklart finns det både för- och nackdelar när det kommer till intern och extern rekrytering. En fördel med att rekrytera internt är att anställa någon med befintlig erfarenhet från verksamheten. Då får du en person med kunskap om organisationen och som vet vilka mål som är satta. 

Samtidigt är det lika angeläget att våga gå utanför sina referensramar och ta in någon som skulle kunna komplettera det befintliga teamet och bidra med perspektiv utanför borgens väggar. Om ni tampas med att nå målen – ja, då kanske en extern rekrytering med nya ögon och infallsvinklar kan vara exakt vad ni behöver.

Bjud in kollegor när du ska rekrytera en mellanchef

Hur ser teamet ut i dagsläget? Fundera över vilka personlighetsdrag som finns för att öka chanserna att chefens egenskaper kompletterar med resten av teamet. Vilka utmaningar har funnits med tidigare mellanchefer, finns det några egenskaper som saknats eller som varit extra uppskattade? I många rekryteringar kan det vara fördelaktigt om befintliga medarbetare får vara med i början av rekryteringsprocessen där de själva får komma med input.

Rekrytera din nästa mellanchef med TNG Leads rekryterinsmetodik

Dags att rekrytera din nästa mellanchef? TNG Lead hjälper dig.

Att rekrytera en mellanchef är med andra ord inte det lättaste alla gånger. Och det kan därför vara extra värdefullt att ta hjälp av experter. På TNG Lead är vi specialister på modern, fördomsfri och hållbar chefsrekrytering. När vi rekryterar mellanchefer identifierar och mäter vi ledarskapspotential för att hitta rätt ledare som bidrar till framgångsrika team.

Vi gör det genom en fördomsfri och datadriven rekryteringsupplevelse som identifierar ledarskapspotential, digitala mognad, förändringsbenägenhet och framtida arbetsprestation, vilket skapar en hållbar arbetsmarknad.

Rekrytera mellanchef kompetensbaserat idag!

Rekommenderat för dig