TNG
Så lyckas du med framtidens Supply Chain! 10 viktiga kompetenser

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Så lyckas du med framtidens Supply Chain!

Framtidens kompetenser inom inköp

Industri 4.0, digitalisering, ökat fokus på hållbarhet och ett förändrat köpbeteende innebär nya utmaningar. Särskilt för ledare och specialister inom Supply Chain och inköp. Hänger du inte med i den snabba utvecklingen är risken stor att företag och medarbetare kommer sakna avgörande kompetenser i framtiden. Men vad är det som krävs framåt i framtidens supply chain? Vi på TNG Tech har trendspanat!

Allt för många företag saknar idag en tydlig kompetensplan. Inte sällan har chefer och ledningsgrupper svårt att identifiera och navigera kring vilka tekniska kompetenser som kommer behövas i framtiden. Och vilka som snart försvinner.

Bara inom Suppy Chain finns ett stort behov att se förbi klassiska arbetsuppgifter och tänka utanför boxen när man ska rekrytera nya personer. Detsamma gäller när du har de här personerna på plats.

En av de starkaste trenderna just nu är att förbättra hållbarheten i alla led av sourcingprocessen. Grönare teknik, smartare inköp, och kundernas miljökrav snabbar på utvecklingen. Det krävs att företag vågar utmana sitt sätt att arbeta och testa nya vägar. Vara innovativa, våga misslyckas, men sedan pröva igen. Och för att lyckas krävs det att medarbetarna får utrymme och plats att vara innovativa.

Innovation handlar om kompetens

För att skapa en innovativ organisation som följer med, och gärna leder, utvecklingen inom supply chain, behöver alla på företaget känna sig inkluderade och sedda. Enligt en studie från Cloverpop fattar arbetsgrupper 87 % bättre beslut och levererar 60 % bättre resultat om medarbetarna känner sig inkluderade.

Men att förutspå framtiden är inte lätt. Du behöver förstå branschen, digital transformation och ha rätt verktyg för att identifiera såväl soft skills som teknisk kompetens hos framtidens medarbetare. Med andra ord – du kan behöva lite stöttning på vägen.

Så spana in listan nedan på tio avgörande kompetenser som är avgörande för att lyckas med framtidens Supply Chain. Vill du sedan ha hjälp att hitta medarbetare och rekrytera så finns vi på TNG Tech här för att hjälpa till!

10 viktiga kompetenser inom framtidens Supply Chain

  1. Strategisk planering och förmåga att, trots en färdig plan, kunna ha ett öppet sinne för tekniska framsteg och avvika från det som är sagt för att möta en snabb oväntad förändring oavsett om det är på kund-, logistik- eller leverantörssidan.
  2. Supply chain management i realtid. Hantera samarbeten, nätverk, relationer, teknisk expertis och förändringsledning – utan att tappa tid. Det krävs en hög digital mognad och möjlighet att snabbt sätta sig in i nya system så man håller deadline.
  3. Förmåga att omvandla teknisk expertis till praktisk tillämpning inom områden som AI, hållbarhet, robotik, analys och Internet of Things. Och det är enbart teknik vi känner till idag. Vad kommer om några år?
  4. Förändringsledning mot varierande intressenter och förmåga att hantera flera informationskanaler parallellt, samtidigt som man måste kunna bemöta en mångfald av olikheter och inlärningsstilar hos människor i förändringsarbetet.
  5. Helikopterperspektiv och förmåga att leda alla mot samma mål och i ledarskapet skapa psykologisk trygghet hos alla inblandade så att ni lyckas framåt.
  6. Datadriven med förmåga att korsanalysera olika data och använda information för snabbare, bättre och mer holistiska beslut.
  7. Riskhantering och problemlösning. Förmågan att snabbt ta till sig stora mängder information i kombination med effektivt, objektivt och välgrundat beslutsfattande.
  8. Globalt ledarskap som kan sträcka sig förbi företagsgränser, kultur, funktion och geografi. Kunskap och förmåga att inkludera och lyfta olikheter för att lyckas driva förändring och komma till handling.
  9. Förmåga att omforma och omarbeta affärsprocesser. Exempelvis introducera och utveckla nya metoder för effektivitet och affärsvärde (Lean m fl).
  10. Förmåga att översätta Best Practice såväl från egna lärdomar som utifrån. Och att implementera dessa i egen verksamhet så att alla är med på tåget.
TNG Tech – vetenskaplig och objektiv rekrytering av ingenjörer och tekniker för morgondagens utmaningar

TNG Tech rekryterar för morgondagens utmaningar

Vår teknikrekrytering sker med fakta, vetenskap och metod i fokus. Genom kompetensbaserade och mätbara processer hittar vi nya talanger och kvalificerade medarbetare som andra missar – teknikkompetens som bidrar till mångfald, innovation och en hållbar och lönsam verksamhet.

Vi rekryterar ingenjörer och tekniker och hyr ut interimskonsulter inom tre områden – Engineering, Production och Supply Chain Management.

SÅ KAN TNG TECH KAN HJÄLPA DIG!

Rekommenderat för dig