TNG
pronomen arbetsplats han hon den det att använda

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Han/Hon/Hen/Den: Så förändrar pronomen sättet vi jobbar på

– Pronomen är viktiga eftersom det utgör kärnan i vem jag är

Pronomen må vara korta små ord som kanske inte ser mycket ut för världen. Diskussionerna om dem å andra sidan blir dock allt hetare. Kanske är du en av dem som märkt att det numera går att visa ditt pronomen offentligt på exempelvis LinkedIn? 

För transpersoner och ickebinära pågår diskussionerna för fullt om korrekt pronomenanvändning, varför det blir allt viktigare att också få det rätt på arbetsplatsen. Att använda rätt pronomen är ett sätt att bekräfta en persons kön eller könsidentitet. Används pronomen felaktigt kan det orsaka enorm skada, som att påverka personens självkänsla negativt – i vissa fall kan det även leda till självskadebeteende eller till och med självmord. 

Breezy publicerade nyligen en utförlig guide om när och varför pronomen bör användas, samt vad som är det bästa att göra om du begår ett misstag kopplat till pronomen.

Så, hur används pronomen på rätt sätt på exempelvis arbetsplatsen? Det bästa du kan göra är att helt enkelt bete dig som att det finns transpersoner eller ickebinära personer i närheten. Pratar du om en person som du inte vet pronomen på, använd hens riktiga namn eller könsneutrala pronomen som de/dem/deras.

Så kan du som arbetsgivare göra

Ingen är skyldig att diskutera sitt kön på jobbet, men de som vill bör känna sig okej med att ta upp det. Därför är det upp till dig som arbetsgivare att leda vägen och se till att alla har pronomen i åtanke. Till exempel kan du fråga nyanställda vilka pronomen de föredrar, eller uppmuntra medarbetare att inkludera sitt pronomen under möten med en introduktion om de vill.

Vi gör alla misstag ibland och säger fel. Om du mot förmodan skulle felbenämna någon är det bara att erkänna det och fylla i med rätt pronomen. Det viktigaste är att du visar att du bryr dig genom att fortsättningsvis säga rätt.

Så hur visar du att ditt företag är inkluderande och öppna för olikheter? Du kan bland annat se över er anställningsprocess, som att säkerställa en fördomsfri kandidatupplevelse. På TNG erbjuder vi skräddarsydda utbildningar i kompetensbaserad rekrytering, där du får alla verktyg du behöver för att kunna erbjuda allt från inkluderande platsannonser till kompetensbaserad intervjumetodik.

  • Har ni en fysisk arbetsplats kan du se över exempelvis toaletter så att de kan användas av alla, oavsett kön.
  • Se till att klädkoden på företaget är könsneutral och dela inte in medarbetare baserat på kön vad de ska ha på sig.
  • Uppmuntra feedback för att förstå företagskulturen: Utveckla och anpassa processer genom att be om och agera på feedback från medarbetare.
  • Respektera att varje enskild individ själv måste få välja om de vill prata om könsidentitet eller inte. För vissa är det viktigt att kunna vara öppna med det, medan andra vill vara helt anonyma.

Pronomen är viktigt eftersom det utgör kärnan i vem jag är.

Stephanie Battaglio, grundare och VD, Follow Your Heart LLC.

Pronomen – förklaring 

Ickebinär: En person som inte är kvinna eller man. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det: vissa känner sig som både tjej och kille, andra att man befinner sig mellan de två kategorierna. Många ickebinära är inget kön alls. Vissa ickebinära har könsdysfori och behov av att ändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Ibland används pronomenet ickebinär som ett paraplybegrepp för könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen kvinna och man. 

Hen, Den: Könsneutrala pronomen för personer som exempelvis är genderqueer eller ickebinära. Hen och den kan också användas i situationer då en persons könstillhörighet är okänd.

Cis: Cis är en person som identifierar sig med könet som man tilldelades vid födseln. Begreppet cisperson kom till för att beskriva normen. Cis har ingenting med sexualitet att göra.

Källa: platsannonser.

Vi på TNG är specialister inom fördomsfri rekrytering, bemanning och interim.

Behöver du nya medarbetare? Vi hjälper dig!

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering, bemanning och interim enkelt för dig. Vi lyckas tack vare vår fördomsfria och kompetensbaserade rekryteringsmetodik™ som strukturerat mäter kompetens, potential och framtida arbetsprestation.

Resultatet? Bättre matchningar, färre felrekryteringar, faktabaserade och datadrivna beslutsunderlag, fler diversifierade kandidater och konsulter, samt ett starkare employer brand för våra kunder.

Mer om TNG:s tjänster

Rekommenderat för dig