TNG
teknikrekrytering supply chain man kvinna labb

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Kompetenser inom Supply Chain du inte har råd att missa

Digital förmåga och kunskap om logistikkedjan

Ett område som utvecklas i snabb takt är Supply Chain. Sättet vi handlar varor på förändras från dag till dag, och anledningarna är flera. Vi har hållbarhetsaspekten att tacka för mycket, den pågående gröna omställningen och framför allt den nya digitala miljön. Och allt detta påverkar branschens utveckling, men också hur vi rekryterar och vilka tjänster som efterfrågas av de som arbetar i logistikkedjan.

Idag finns många spännande framsteg inom tekniken. Vi har digitaliseringen, artificiell intelligens (AI), maskininlärning och robotik, industri 4.0, big data och analys för att nämna några. Var och en för med sig revolutionära förändringar, både idag och i framtiden.

TNG tech rekrytering kvinna byggarbetsplats

Dessa tekniska framsteg förändrar inte bara tillverkning, teknik och IT på stora företag – snarare kommer de att påverka alla aspekter av våra personliga liv såväl som arbetsliv. Ett område som med säkerhet kommer att driva dessa förändringar är Supply Chain, rapporterar Supply Chain Gamechanger om.

Det råder ingen tvekan om att tillämpningen av ny teknik i stort sett rör alla aspekter av logistikkedjan:

 • All inköpsorderaktivitet hanteras idag elektroniskt, inte via papper eller fax
 • Du behöver inte längre ringa din leverantör eller transportör för att kontrollera var dina varor är – idag ser du i realtid var paketet befinner sig
 • Avancerad robotik kan implementeras inom både tillverkning och distribution där all rörelse kan övervakas, hanteras och justeras från ett kontrollrum
 • Utvecklingen av analys och big data automatiserar datainsamlingen så att du kan prioritera annat

Digital fingerfärdighet efterfrågas

En kompetens som kommer att efterfrågas alltmer enligt Supply Chain Quarterly är medarbetare med hög digital förmåga. Personer som är öppna för potentialen i ny teknik, som är tekniskt kunniga, villiga att ta sig an nya roller, tar risker och omfamnar nya samarbetsformer.

Men digital fingerfärdighet är mer än så: inte bara handlar det om att arbeta digitalt eller använda digital teknik. Medarbetare måste ha ambitionen och förmågan att bygga digitala företag. Tyvärr är det svårt att hitta dessa personer idag. Enligt Gartners senaste forskning uppvisar endast 9 procent av de anställda digital fingerfärdighet. Även medarbetare inom IT är inte nödvändigtvis digitalt skickliga, framför allt beror det på att vi upptäcker att digital fingerfärdighet inte enbart handlar om teknisk skicklighet eller förmåga – det krävs även mjukare färdigheter, även kallade soft skills.

Strategiska satsningar av logistikkedjan 

supply chain medarbetare kvinnor fabrik

Med ny teknik innebär också att vissa manuella arbetsuppgifter försvinner och fler förändras till att bli mer strategiska. Framtidernas experter inom Supply Chain kommer behöva tänka mer out of the box och samarbeta tätt tillsammans med IT, teknik och produktion.

Dock är det fortfarande kritiskt viktigt att medarbetare har bra kunskap om hur alla delar i logistikkedjan fungerar. De behöver ha kunskap om allt från planering till upphandling, kategori- och varuhantering samt lagerhållning. Arbetar du inom ett specifikt område finns stor chans till att du blir mer nischad att göra karriär just där. En trend som gör sig tydlig är att fler blir specialister inom sina respektive områden.

Medarbetarna behöver kunna ta egna beslut 

För att lyckas nu och i framtiden med logistikkedjan behöver det finnas experter i leverantörskedjan som är bekväma med att arbeta smidigt och digitalt när omvärlden ständigt rör på sig. Företag kommer behöva ta snabbare beslut och chefer måste våga lita på medarbetare som jobbar på distans. 

Denna filosofiförändring kommer att kräva en förändring av hur chefer hanterar sina medarbetare. Det finns inte längre tid för chefer att vara delaktiga i alla beslut. I undersökningen från Gartner Talent and Organization svarade 55 procent att ledningen fortfarande är involverad i allt som rör beslutsfattande, något som måste förändras.

Kompetenser inom framtidens Supply Chain

Enligt Supply Chain Gamechanger kommer dessa färdigheter särskilt att efterfrågas inom Supply Chain:

 1. Strategisk planering och förmåga att ha ett öppet sinne för tekniska framsteg och kunna avvika från planen, för att snabbt möta en oväntad förändring (oavsett om det är på kund, logistik eller leverantörssidan).
 2. Teknisk kompetens och kunna omvandla den till praktisk tillämpning inom områden som AI och robotik, hållbarhet, analys och Internet of Things. Men också ha förmågan att kunna optimera framtida områden inom den digitala logistikkedjan.
 3. Supply Chain Management i realtid. Förmåga att kunna hantera samarbeten, teknisk expertis, relationer och förändringsledning effektivt. Detta kräver en hög digital mognad och möjlighet att snabbt kunna sätta sig in i nya system.
 4. Förändringsledning mot olika typer av intressenter samt ha förmågan att hantera flera informationskanaler parallellt, samtidigt som man måste kunna bemöta en mångfald av olikheter och inlärningsstilar hos människor i förändringsarbetet.
 5. Helikopterperspektiv och förmåga att kunna leda alla mot samma mål, samt i ledarskapet skapa psykologisk trygghet hos alla inblandade för att lyckas framåt.
 6. Datadriven och kunna korsanalysera olika data för att använda informationen till bättre, snabbare och mer holistiska beslut.
 7. Riskhantering och problemlösning. Förmåga att snabbt ta till sig stora mängder information i kombination med objektivt, effektivt och välgrundat beslutsfattande.
 8. Förmåga att omforma och omarbeta affärsprocesser, som att introducera och utveckla nya metoder för effektivitet och affärsvärde (exempelvis Lean)
 9. Globalt ledarskap som sträcker sig förbi företagsgränser, kultur, funktion och geografi. Men också kunskap och förmåga att inkludera och lyfta olikheter för att lyckas driva förändring och komma till handling.
 10. Förmåga att översätta Best Practice från egna lärdomar såväl som utifrån, samt kunna implementera dessa i den egna verksamheten så att alla jobbar mot samma mål.

Identifiera rätt kompetenser inom Supply Chain

Låt TNG Tech hjälpa dig identifiera dagens och morgondagens medarbetare. Vi tar hand om din rekrytering inom inköp och logistik! Vi gör det komplicerade enkelt och tar ett helhetsgrepp kring kompetensanalys, talent attraction, kandidatupplevelse och compliance. 

TNG Tech – vetenskaplig och objektiv rekrytering av ingenjörer och tekniker för morgondagens utmaningar

TNG Tech rekryterar för morgondagens utmaningar

Vår teknikrekrytering sker med fakta, vetenskap och metod i fokus. Genom kompetensbaserade och mätbara processer hittar vi nya talanger och kvalificerade medarbetare som andra missar – teknikkompetens som bidrar till mångfald, innovation och en hållbar och lönsam verksamhet.

Vi rekryterar ingenjörer och tekniker och hyr ut interimskonsulter inom tre områden – Engineering, Production och Supply Chain Management.

LÄS MER OCH KONTAKTA TNG TECH IDAG!

Rekommenderat för dig