TNG
Rekrytera vetenskapligt för att möta bristen på ingenjörer

– Det krävs nytänk för att lösa bristen på ingenjörer

Det råder stor kompetensbrist ute på företagen när det kommer till ingenjörer, tekniker, inköpschefer och logistiker. Det leder till att företag redan idag tappar konkurrenskraft och innovationsförmåga, samtidigt som tillväxten hämmas. Men trots den skriande bristen på ingenjörer så går det att rekrytera kandidater – om du är villig att tänka nytt! Här utmanar Pär Johansson, affärsområdesansvarig på TNG Tech, de traditionella rekryteringsmetoderna av ingenjörer.

Generellt så går svenska teknik- och ingenjörsbolag bra nu, oavsett vilken bransch de verkar inom. Det gör att efterfrågan på teknisk kompetens har ökat kraftigt, och alla slåss om samma kandidater. Mer än vart fjärde företag i landet ser kompetensbristen som ett stort tillväxthinder enligt en undersökning från Tillväxtverket.

Att ingenjörer har blivit ett bristyrke kan Pär Johansson allt om. Han är affärsområdesansvarig på TNG Tech som är specialister på att rekrytera och hyra ut ingenjörer och tekniker inom tre områden: Engineering, Production och Supply Chain Management. En av anledningarna till kompetensbristen är det paradigmskifte som pågår som kallas Industri 4.0 – eller den fjärde industrirevolutionen. Det handlar om att digitaliseringen inom industrin skapar nya kompetensbehov.

– Artificiell intelligens, förarlösa fordon och robotteknik är inte längre framtid utan nutid. Allt är uppkopplat, vilket ställer högre krav på den tekniska kompetensen, berättar Pär.

Tidigare var man mer reaktiv. Numera finns tekniken och möjligheten att tidigt förutsäga om en reservdel behöver bytas. Mycket tack vare digitaliseringens intåg i industrin.

Framtida arbetsprestation

Rekrytera ingenjörer vetenskapligt och objektivt
Pär Johansson, affärsområdesansvarig TNG Tech

Så hur ser lösningarna ut? Pär menar att företag måste börja se bortom det uppenbara och rekrytera utifrån framtida arbetsprestation istället för tidigare arbetshistorik. Det krävs nya, innovativa sätt att hitta och känna igen kompetens bortom traditionella rekryteringsprocesser och högar av CV:n.

– Vi skapade TNG Tech för kunna möta marknadens behov och utmana det traditionella sättet att rekrytera ingenjörer och tekniker på. Genom vetenskapsbaserade, mätbara och kvalitetssäkrade processer har vi lyckats bra med att hitta kompetens och nya talanger som andra missar.

Vi skräddarsyr testpaket som mäter kandidaterna utifrån den tekniska kravprofil vi har tagit fram. Vi tittar bland annat på begåvning, logisk förmåga, analytisk och problemlösningsförmåga samt motivation. Dessutom har vi mer riktade test som t.ex. mäter induktiv slutledningsförmåga eller mekaniska test som mäter den sökandes mekaniska förståelse genom uppgifter inom konstruktion, fysik och teknik.

I de fall det handlar om riktigt svåra teknikrekryteringar berättar Pär att TNG Tech också kan koppla på en unikt framtagen searchprocess – Digital Cross Search. Här sker ett gediget kompetensbaserat och fördomsfritt searcharbete för att hitta och matcha ihop digital footprints  från både sociala medier och digitala sajter, forum och communities där ingenjörerna finns. Allt enligt en skräddarsydd sökplan.

Såhär lyckas TNG Tech rekrytera ingenjörer trots kompetensbristen:

 

 1. VÄNT PÅ REKRYTERINGEN

  Vi vänder på processen och begränsar oss inte till ett CV. Det sållar bort folk i onödan. Hos oss kan kandidater heller inte ladda upp personliga brev, foton eller registrera sin ålder när de söker lediga jobb. Fokus istället ligger enbart på de egenskaper och färdigheter som är viktigt för att lyckas i det tekniska arbetet.

 2. Mäter begåvning, logisk och analytisk förmåga

  Tillsammans med våra kunder gör vi ett noggrant förarbete där vi kartlägger vilken kompetensprofil vi söker. Sedan skräddarsyr vi ett testpaket av arbetspsykologiska tester som mäter kandidaterna utifrån den tekniska kravprofil vi har tagit fram. Här mäter vi bland annat begåvning, logisk förmåga, analytisk och problemlösningsförmåga, samt motivation. Dessutom har vi mer riktade test som t.ex. mäter induktiv slutledningsförmåga.

  Vi tittar på cv:et först efter testresultaten, och då i rangordning efter hur väl de sökande klarat testerna. Det gör att vi kan se potentialen tidigt i rekryteringen och lyfta fram kandidater med mindre erfarenhet eller en otraditionell bakgrund eftersom vi då kan påvisa att de har större potential att lyckas.

 3. Fakta framför magkänsla

  Vi struntar i magkänslan och gör istället en objektiv bedömning där kandidatens kompetens och potential att prestera hos en framtida arbetsgivare är i fokus. Vi väger samman resultatet på de vetenskapsbaserade screeningtesterna och kompetensbaserade intervjuer. På så sätt hittar vi kandidater som andra missar.

Med TNG Tech blir din rekrytering vetenskaplig, objektiv och mätbar så att du får rätt kompetens till din organisation för att kunna klara morgondagens utmaningar.

TNG Tech – vetenskaplig och objektiv rekrytering av ingenjörer och tekniker för morgondagens utmaningar

Fördomsfri och vetenskaplig teknikrekrytering

TNG Tech rekryterar för morgondagens utmaningar. Vår rekrytering sker fördomsfritt med grund i fakta, vetenskap och metod i fokus.

Genom kompetensbaserade och mätbara processer hittar vi nya talanger som andra missar – talanger som bidrar till mångfald, innovation och bidrar till en hållbar och lönsam verksamhet.

Vi rekryterar ingenjörer och tekniker eller hyr ut konsulter inom tre områden – Engineering, Production och Supply Chain Management.

LÄS MER OM TNG TECH HÄR!