TNG
Perspektivtäthet viktigt för lönsamhet

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Perspektivtäthet = nyckeln till tillväxt och innovation

Hur perspektivtät är din organisation?

Att mångfald och inkludering bidrar till en organisations positiva tillväxt är idag ett faktum. Mångfaldsarbetet har sakta men säkert börjat ta mer plats i ledningsgrupper och har även blivit en central del i många företags affärsstrategier. Men hur mäter vi mångfald inom företaget egentligen? Och hur kan vi säkerställa att inkluderingsarbetet går åt rätt håll? Svaret ligger i det mätbara begreppet perspektivtäthet!

Det började hos Suzan Hourieh Lindberg, vd på företaget The Social Few, som upplevde att det saknades ett mätbart index för inkludering på arbetsplatsen. När man talade om mångfald och inkludering upplevde hon att det fanns många olika uppfattningar om vad begreppen faktiskt innebar. Suzan ville ha något mer handfast och konkret, och myntade begreppet perspektivtäthet.

Perspektivtäthet leder till innovation och lönsamhet

Det mätbara begreppet perspektivtäthet

Ålder, etnicitet, bakgrund, könsidentitet och referensramar. Allt hänger samman med en organisations perspektivtäthet. Genom att inkludera flera olika perspektiv i samma kontext, såsom på arbetsplatsen eller i ett team, kan vi uppnå hög perspektivtäthet.

När flera perspektiv blir inkluderade minskar vi risken att prata förbi målgrupper som vi önskar nå. Vi kan med hjälp av varandra och våra olika perspektiv istället prata med målgruppen istället för om. Detta kan även bidra till större chans att vi når den avsedda målgruppen och träffar rätt med våra investeringar.

Men hur mäter vi perspektivtäthet inom organisationen? Genom en enkel ekvation kan det matematiska indexet perspektivtäthet mätas ut genom att sammanställa olika mjuka och hårda faktorer som påverkar oss. Exempelvis utbildning, tidigare upplevelser och kulturarv. Alla faktorer sammantaget kan förklara varför vi agerar och upplever situationer olika, vilket är en stor tillgång för organisationers innovationsförmåga.

Hur viktigt är mångfald — egentligen?

Utifrån ett affärsperspektiv är det viktigt för organisationen att inkludera och arbeta för mångfald på arbetsplatsen. Varför? Jo, för att när vi har kunskap och förståelse kring hur vårt samhälle fungerar och om de människor som verkar i samhället, då kan vi också utveckla produkter och tjänster för alla. Om flera olika perspektiv finns runt bordet när viktiga frågor och problem diskuteras, kan vi också uppnå en högre innovationstakt. Mångfald och inkludering blir på så sätt en viktig del för en organisations möjlighet att fortsätta sin tillväxtresa.

Läs även: Trend: Kulturell mångfald – Lost in Translation

Inkluderande ledarskap är A och O

Arbetet slutar dock inte bara för att bordet äntligen är fullt av olika perspektiv. Bara för att det finns mångfald på arbetsplatsen leder det inte per automatik till tillväxt och innovation. Att bibehålla och verka för hög perspektivtäthet är ett aktivt arbete som kräver ett inkluderande ledarskap. En förutsättning för att olika personers perspektiv ska blomma ut är ett uppmuntrande ledarskap och klimat, präglat av psykologisk trygghet. Därför att det viktigt att arbetet inte fastnar hos HR utan ses som en tillväxtfråga. Perspektivtäthet som drivs av ett inkluderande ledarskap kan bli just din organisations nyckel till framgång!

Öka perspektivtätheten genom fördomsfri rekrytering med TNG

Öka din perspektivtäthet med fördomsfri rekrytering

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering, bemanning och interim enkelt för dig. Vi lyckas tack vare vår fördomsfria och kompetensbaserade rekryteringsmetodik™ som strukturerat mäter kompetens, potential och framtida arbetsprestation.

Resultatet? Bättre matchningar, färre felrekryteringar, faktabaserade och datadrivna beslutsunderlag, fler diversifierade kandidater och konsulter, samt ett starkare employer brand för våra kunder.

Så här kan vi hjälpa dig hitta rätt medarbetare!

Rekommenderat för dig