TNG

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Konsten att växla upp rekryteringen för att hitta potential

Success story mellan Green Cargo och TNG

Green Cargo gör skäl för sitt gröna namn. Godsvagnarna i logistikföretagets tåg rullar tillsammans 41 varv runt jorden – varje dygn. Tåg som behöver bemannas varje dag. En utmaning då lokförare och radioloksoperatörer är bristyrken. För att lyckas behövde Green Cargo tänka nytt. Tillsammans med TNG skapades en effektiv och positiv kandidatupplevelse. Allt för att hitta oanade talanger på arbetsmarknaden med fallenhet för yrket som radioloksoperatör.

Green Cargo rekryterade radioloksoperatörer via TNG

När näringslivet väljer godståget så andas naturen ut. Men för att tågen ska rulla behövs kompetenta lokförare och radioloksoperatörer. Att hitta de bästa – och mest oväntade – kandidaterna är en kompetens i sig. Tillsammans gav sig Green Cargo och TNG ut på en resa där gamla traditionella spår inte längre gällde.

Allt började med ett uppdrag för Green Cargo Region Syd, där Anna-Karin Wikström, HR-specialist, ansvarade. Efter tidigare stora interna omorganisationer och pensionsavgångar var det dags att nyanställa ett stort antal radioloksoperatörer. För att lyckas rekrytera visste Anna-Karin att hon behövde tänka nytt. Utmana sig själv och företaget för att hitta oanade förmågor och samtidigt skapa en öppen rekryteringsprocess.

Det här är historien om en tågresa där rekryteringen gick som på räls.

Ålder var inte intressant, och inte heller kön, även om Green Cargo gärna såg kvinnliga aspiranter då yrket är mansdominerat. Även mångfald av etnicitet var önskvärt, samtidigt som språkkompetens i svenska var ett krav för att kunna tillgodogöra sig utbildning och klara av Transportstyrelsens tester.

Öppen fördomsfri process

Första steget på den nya processen var att använda sig av olika former av tester för att säkerställa kompetens och potential. Det rörde sig bla om öppna fördomsfria arbetspsykologiska screeningtester, digitala tekniska tester, kompetensbaserade intervjuer, och intervjuer med arbetspsykologer. Vid sin sida agerade TNG vägledare och visade vägen.

Anna-Karin Wikström, HR-specialist, Green Cargo

– Jag har upplevt TNG som lyhörda. De har varit en tillförlitlig rekryteringspartner som sett behoven, matchat dem och dessutom framfört förbättringsområden, både under och efter processen, säger Anna-Karin.

För att få arbeta som radioloksoperatör i Sverige kräver Transportstyrelsen slutförd gymnasieexamen med godkänt i svenska, engelska och matematik.

Ett högt säkerhetstänk är A och O för tjänsten. Förmågan att vara lugn, även i pressade situationer med små marginaler, är också en central egenskap. En radioloksoperatör tar hand om loken inom stationsgränsen. I arbetet ingår att växla vagnar och se till att de är säkra, att syna bromsar och prova att de fungerar.

Det handlar om att kommunicera, via radio, och ta till sig ny information.

– Du ska vara skarp helt enkelt. Och du ska trivas och vara trygg i att arbeta självständigt. Arbetet som radioloksförare är ofta en andra eller tredje karriär. Det handlar om människor som har landat i sig själva. Det är viktigt att inte stressa upp sig när saker inte blir som man tänkt sig, sammanfattar Anna-Karin.

Green Cargos kandidatupplevelse förbättrades

För att hitta alla med potential för rollen öppnade Green Cargo och TNG upp rekryteringen. Alla som sökte fick chansen att genomföra arbetspsykologiska screeningtester för att visa om de hade potential och fallenhet för yrket, något som också förbättrade kandidatupplevelsen.

Flera hundra personer sökte och fick genomgå flera tester på sin väg mot ett nytt jobb.

Samtliga sökande fick genomgå arbetspsykologiska screeningtester via TNG, med fokus på individens förutsättningar att klara av och inte minst trivas i det framtida jobbet. Med hjälp av både personlighets- och begåvningstester kunde ansvarig rekryterare på TNG snabbt identifiera intressanta kandidater. Personer som trivs med att arbeta systematiskt, är säkerhetsmedvetna och handlingskraftiga inom gällande regelverk, samt har den verbala, logiska och spatiala förmåga som krävs för att kunna ta till sig utbildningen.

Efter en kompletterande kompetensbaserad intervju med rekryterare hos TNG skickades de allra mest lämpade kandidaterna vidare till de ytterligare begåvnings- och färdighetstester samt djupintervju med licenserad arbetspsykolog, vilka är ett krav från Transportstyrelsen för att få påbörja radiolokförarutbildningen.

Förbättrad matchning: Fler och oväntade talanger av hög kvalitet

– Att vi har jobbat med tester inför tester har varit bra. Fler, och oväntade talanger har fått chansen, säger Anna-Karin Wikström, säger hon och fortsätter: Nivån på kandidaterna höjdes, matchningen blev bättre och urvalet därmed vassare.

Efterföljande analys visade också på att teststrategin varit lyckad. Med den nya processen minskade antalet kandidater som föll bort i den slutliga testfasen från 80 % till under 20 %, vilket påvisar att de tidiga arbetspsykologiska testerna verkligen identifiera rätt kandidater tidigt.

Green Cargo rekryterar radioloksförare på potential via TNGFrån lärare till radioloksoperatör

Rekryteringsprocessen uppskattades också av kandidaterna. Och det dök upp många oväntade kandidater som hade fallenhet och potential. Bland annat en före detta yogainstruktör, en sjöman och så högstadieläraren Tom Brnelic.

Han googlade ”växlingsarbete” och kom av en slump till Green Cargos jobb på TNGs hemsida. Tåg har alltid intresserat honom men sett till sin CV trodde han inte själv att hans profil skulle vara aktuell. Tom är utbildad lärare i tyska och franska och har jobbat många år på högstadiet.

– Jag var 48 år och trodde nog att jag kom sist i högen, trots att jag hade viss erfarenhet av spårverksamhet från studietiden. Men det finns nog många positiva egenskaper med att vara lite äldre för just det här jobbet. Du har erfarenhet och ett lugn.

Tom Brnelic sökte tjänsten. Han gick igenom test efter test, intervju efter intervju. Han gillade det av en enkel anledning. Det kändes seriöst.

– Processen var nog lika bra för Green Cargo som för mig. Det var välgenomtänkt, djuplodande. Det gjorde nog att det riktigt viktiga kom fram som annars kanske inte hade gjort det, menar han.

Intervjuer med kandidaten gjorde HR-avdelningen tillsammans med den lokala gruppchefen. Därefter skedde djupintervjuer med en psykolog godkänd av Transportstyrelsen. Då testades simultankapaciteten, rumsuppfattning, förmågan att behålla skärpan när hen vistas kring tunga fordon. Det gjordes även hälsoundersökningar samt bakgrundskontroller på slutkandidaterna.

– Via TNGs process hittade vi nya och oväntade som annars kanske inte ens hade känt till jobbet eller att de var utmärkta kandidater för tjänsten, säger Anna-Karin Wikström och avslutar: TNG har hjälpt oss på ett mycket proffsigt sätt att hitta våra framtida radioloksoperatörer.

Green Cargo rekryterar fördomsfritt via TNG

Rekommenderat för dig