TNG
Uppfyll CSRD med rätt rekryteringsleverantör - tips från konsult- och rekryteringsföretaget TNG

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Uppfyll CSRD med rätt konsult- och rekryteringsleverantör

Så påverkar ny hållbarhets­rapportering din rekrytering

Visste du att EU:s nya hållbarhetsdirektiv hänger ihop med rekrytering? Här reder vi på TNG ut vad CSRD och ESRS är samt varför val av rekryteringsleverantör och konsultbolag kan få stor påverkan på dina affärer.

Vad är CSRD?

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, är en ny rapportstandard från EU med hållbarhetsdirektiv som trädde i kraft räkenskapsåret 2024.

Vilka bolag som redan nu ska inkludera hållbarhetsdirektivet i årsredovisningen 2025 och vilka som har ytterligare några år på sig att komma igång är reglerat utifrån börsnotering och företagsstorlek.

Inledningsvis är det stora företag, koncerner och börsnoterade bolag med mer än 500 anställda som behöver vara på tårna och ersätta tidigare rapportering (NFRD) med CSRD. Från 2025 gäller det även medelstora företag med minst 250 anställd med omsättning över 50 miljoner euro i nettoomsättning.

Slutligen, från och med räkenskapsåret 2026, ingår även noterade små och medelstora företag (SME), med undantag för mikroföretag, samt stora eller noterade dotterföretag och vissa större filialer till tredjelandsföretag som har en betydande verksamhet inom EU.

Men(!) eftersom de stora företagen kommer att skärpa rapporteringskraven för sina underleverantörer kommer många fler, även mindre företag, bli tvungna att utveckla sin redovisning kring hållbarhet. Och detta ganska snart.

Syftet med CSRD är bland annat:

  • Få företag att ta ansvar för hur de påverkar människor och miljö.
  • Styra kapital mot hållbara investeringar.
  • Bidra till transparens gällande företags miljömässiga och sociala påverkan.
  • Motarbeta greenwashing.
  • Belysa finansiella risker till följd av klimatförändringar och miljöförstöring.
  • Ställa krav på struktur för hållbarhetsrapportering och effektiv datainsamling.
  • Öka tillförlitligheten och jämförbarheten på hållbarhetsrapporter.
  • Låta revisorer ganska företagens hållbarhetsarbete.

Läs även: Har du rätt kompetens för CSRD?

Standarder för miljö, sociala frågor och företagsstyrning

För att guida alla som nu måste göra en mer omfattande hållbarhetsrapportering har EU tagit fram nya standarder, European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Notera att dessa standarder inte bara kravställer företagens klimatansvar. De listar även krav inom miljöfrågor och social hållbarhet. Exempelvis hur verksamheten påverkar den egna personalstyrkan, inhyrda konsulter och anställda hos företagets leverantörer. Men också lokal påverkan på människor där verksamheten finns, liksom kunder och slutanvändare.

Här håller vi på TNG särskilt koll på standarderna ESRS S1 och ESRS S2, som ställer krav på hur företag hanterar den egna arbetskraften samt andra arbetstagare i värdekedjan.

Liten ordlista

CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive är ett tvingande EU-direktiv om hållbarhetsrapportering, vilket innebär att alla medlemsländer behöver integrera de nya bestämmelserna i sina nationella lagar och säkerställa att de efterföljs.

ESRS = European Sustainability Reporting Standards är ett flertal standarder inom områdena miljö, sociala frågor och företagsstyrning som EU har tagit fram för att ge riktlinjer till företagen som måste följa direktivet om hållbarhetsrapportering.

ESRS S1 = S:et står för ”Social” och beskriver standarder kopplat till företagens sociala ansvar. S1 specifikt reglerar ”Den egna arbetskraften” och definierar vad som ska redovisas om företagets egen personal.

ESRS S2 = reglerar ”Arbetstagare i värdekedjan” det vill säga alla medarbetare som arbetar i värdekedjan undantaget från den egna arbetskraften.

NFRD = Non Financial Reporting Directive är det tidigare EU-direktivet för rapportering av icke-finansiell information och som nu ersatts av CSRD.

ÅRL = årsredovisningslagen som tidigare har reglerat svensk hållbarhetsrapportering.

ESG = Environmental, Social, and Governance används som samlingsbegrepp eller ramverk för att bedöma och mäta företags hållbarhet.

Snyggt skyltfönster inte tillräckligt

Det är lätt att se hur standarden ESRS S1 kommer leda till en publik, och än mer transparent, redovisning av allt från likabehandling och mångfald till arbetsvillkor och lönesättning. Och att arbetsgivare kommer bli jämförda med varandra på ett helt nytt sätt. Inte minst av framtida medarbetare.

Likaså går det inte längre att beskriva miljömål i svepande drag och donera några kronor till nyplantering av träd och tro att det ska räcka för att attrahera investerare och talanger. Greenwashing är ute och det duger inte med ett ”snyggt skyltfönster” eller en dammig policy någonstans.

Framför allt tvingar EU:s nya direktiv att hållbarhet, miljö och sociala frågor ska genomsyra hela verksamheten och alla den påverkar. Att det blir en prioritet långt förbi HR eller hållbarhetsavdelningar. En fråga som styrelse, ledning, chefer och medarbetare måste prioritera i högsta grad.

Värdet av bra leverantörer

Med andra ord är CSRD inte enbart ett nytt EU-krav i sig, utan också en viktig fråga för affärerna. För det kommer snabbt bli uppenbart att det är bolag som lyckas med sitt hållbarhetsarbete som också går ut som vinnare på marknaden.

Eftersom direktivet även ställer krav på leverantörernas hållbarhetsarbete kommer det bli viktigare än någonsin att se över upphandlingar och välja samarbetspartners med omsorg. Att faktiskt anlita dem som har sina processer och data på plats. Som oavsett företagsstorlek transparent kan påvisa – och redovisa – att man tar ansvar för klimat, miljö och människor.

Läs även: Kompetensbrist hotar den gröna och digitala omställningen

TNG som rekryteringsleverantör

På TNG har vi lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet. Vår vision är att alltid se bortom fördomar och därmed bidra till en hållbar arbetsmarknad, nu och i framtiden. Arbetssättet genomströmmar allt vi gör. Från hållbart företagande till vår metodik med fördomsfri rekrytering och en objektiv urvalsprocess.

Genom att arbeta med oss vid nyrekrytering, ersättningsrekrytering och inhyrning av specialistkompetens får du inte bara professionell hjälp att hitta rätt personal. Du kan dessutom känna dig lugn när det är dags att CSRD-redovisa hur din rekryteringsleverantör arbetar.

Med lång erfarenhet av datadriven rekrytering har vi både system och arbetssätt på plats för att samla in relevant kandidatdata och dokumentera rekryteringsbeslut. Kort sagt är data redan integrerad i vår verksamhet.

Rekrytera eller hyr konsult med TNG

Vill du hitta medarbetare och talanger med hög potential och som kan ta din verksamhet till nya nivåer? Eller kanske hyra in en interim hållbarhetskonsult som kan stötta upp med regelverket kring CSRD, alternativt en konsult som kan backa upp vid systembyten och ny datainsamling? Tveka inte att kontakta oss på TNG!

Vi hjälper till med rekrytering och interimslösningar över hela tjänstemannaområdet och kan genom vår fördomsfria process presentera ett bredare och mer intressant urval av kandidater för just din organisation.

Kontakta TNG idag

Rekommenderat för dig