TNG
Så rekryterar du till fintech-jobben som ännu inte finns

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Så rekryterar du till fintech-jobb som ännu inte finns

HItta de dolda fintech-talangerna

Nu sprutar det ut nya tjänster inom fintech! I takt med att teknologisk innovation genomströmmar finansvärlden skapas inte bara nya produkter och tjänster, utan även helt nya yrkesroller. Många av dem så pass nya att det ännu saknas formella utbildningar och kunskap. Hur ska man då som chef eller rekryterare tänka för att hitta kandidater som inte bara har rätt kompetens, utan även potential att ständigt lära sig nya saker allteftersom branschen växer?

Fintech är en förkortning av engelskans Financial Technology. Begreppet är ett samlingsnamn för den senaste IT-teknologin som används i finansvärlden. Här uppstår nya produkter och tjänster till följd av att de båda fälten möts och alltmer smälter samman.

Fintech – het bransch

Siffror från Accenture visar att investeringarna i Fintech ökade från 930 miljoner USD år 2008 till omkring 12 miljarder USD år 2015. Starkast på den globala fintech-himlen lyser de företag som på innovativa sätt lyckas kombinera finansiella tjänster med den senaste mjukvarutekniken. Många av dessa företag är startups som utmanar de traditionella institutionerna inom bank- och finansväsendet. Detta genom att erbjuda produkter och tjänster som både näringsliv och privatpersoner eftertraktar. Bland annat för att kunna genomföra snabba, smidiga och säkra transaktioner.

I Sverige har utvecklingen inom fintech de senaste åren varit särskilt stark, med bland annat företag som Klarna och iZettle i spetsen. Och när Atomico gjorde en undersökning kring startups visade det sig att Sverige var det land i Europa som hade flest fintech-startups per capita: drygt 8 fintech-investeringar för varje miljon invånare.

Öppnar för nya karriärmöjligheter

Ämnen som finans, ekonomi och ledarskap har länge ohotat toppat listorna över mest populära ämnen att studera på universitet världen över. Det har varit en allmänt vedertagen sanning att dessa utbildningar är en nästintill garanterad biljett till en framgångsrik karriär. Men sneglar man på dagens utveckling inom fintech är det tydligt att vi står inför en dramatisk förändring.

Forskning visar nämligen att 230 000 finansjobb riskerar att försvinna och ersättas av AI fram till år 2025. En annan studie, från Oxford University, visar att 47 % av alla dagens jobb riskerar att bli automatiserade inom 20 år. 54 % av de utrotningshotade jobben finns i finansbranschen.

Med sådana utsikter vid horisonten är det föga förvånande att både Stanford University och Georgetown University börjat inkludera fintech som ämne i sina MBA-program. Men i och med att fintech är så pass nytt har många akademiska lärosäten svårt att ta fram en grundläggande kursplan. Särskilt med tanke på bristen på såväl kurslitteratur som expertprofessorer i ämnet. 

7 nya yrken i fintechs svallvågor

Vi står alltså inför ett paradigmskifte. Och även om det inte är helt glasklart hur framtidens arbetsmarknad kommer se ut råder det inga tvivel om att fintech är här för att stanna – och att det främst är AI och blockchains som driver utvecklingen framåt. Därmed kommer vi inom de närmaste åren se en stor mängd nya yrken inom dessa områden. Nedan listar vi några av dem.

 1. Blockchain-utvecklare
  Blockchains, eller blockkedjor, är en mängd digitala transaktioner som lagras i olika block på mängder med olika datorer utan att någon part äger lagringen. Mest känd är blockkedjan kanske som motorn i kryptovalutan Bitcoin. Enligt hackernoon.com kommer efterfrågan på talanger inom blockchain-programmering fortsätta att öka lavinartat:
 2. Apputvecklare
  Efterfrågan på lösningar för mobila betalningar och privata bankärenden bara fortsätter växa. För att tillfredsställa denna exploderande marknad kommer behovet av apputvecklare inom fintech vara fortsatt stort.
 3. Finansanalytiker
  I takt med att antalet startups inom fintech fortsätter växa finns en stor efterfrågan på finansanalytiker som kan sammanställa finansiella rapporter och gör prognoser för kommande intäkter.
 4. Compliance-expert
  Ända sedan finanskrisen har compliance varit det område inom finans där tillväxten av nya jobb aldrig avstannat. Och när fintech växer kommer det behövas allt fler experter inom området för att säkerställa att bolagen följer aktuella lagar och regler.
 5. IT-säkerhetsanalytiker
  Hackers kommer alltid gå dit pengar finns. Och glappet mellan behov och tillgänglig kompetens inom IT-säkerhetsområdet är stort och växer ständigt. Nyligen uppskattade en rapport från Cybersecurity Ventures att det 2021 kommer finnas minst 3.5 miljoner otillsatta tjänster inom IT-säkerhet.
 6. Employer branding-ansvarig
  Med tanke på vilken utmaning det är för många inom fintech att hitta och behålla talanger är det avgörande att anställda trivs och mår bra. Dels för att en nyrekrytering utgör en av de största kostnaderna för dessa företag. Dels för att nöjda medarbetare är den bästa tänkbara reklamen för ett företags varumärke. Personer inom HR med förmåga att skapa och upprätthålla en positiv, innovativ och kreativ företagskultur kommer därmed vara hett eftertraktade.
 7. Affärsutvecklingsansvarig
  Affärsutvecklingsansvariga blir allt viktigare inom fintech-organisationer, då de hjälper till att generera nya intänker och bidrar till många startup-företags tillväxt. Affärsutvecklingsansvariga spanar efter nya marknader, nya partnerskap och nya sätt att vinna andelar på befintliga marknader.

Kräver ny, utvidgad syn på kompetens

Tips – så rekryterar du till fintech-jobben som ännu inte finnsSå hur ska du som chef eller rekryterare lyckas hitta nya medarbetare inom den snabbväxande, komplexa och på många sätt svårgripbara fintech-världen? Hur rekryterar man till finansjobb som knappt finns – eller som åtminstone ständigt kommer förändras i takt med den tekniska utvecklingen?

För att lyckas behöver vi börja se bortom den traditionella synen på kompetens som något du tillskansar dig en gång i livet under en utbildning. Istället måste vi öppna upp och börja titta på fler dimensioner av kompetens när vi rekryterar. Såsom förmåga att lära sig nya saker, drivkraft, potential och motivation.

Se potentialen med fördomsfri rekrytering

På TNG gör vi det med hjälp av vårt talent score card, där vi betraktar kompetens som en helhet som består av fyra olika delar: kunskap och erfarenhet, begåvning, personlighet samt motivation. Och vi tar hänsyn till samtliga dessa delar när vi gör bedömningar och urval. På så sätt kan vi exempelvis fånga upp talanger som kanske inte har någon formell utbildning eller åratal av erfarenhet. Men som istället har rätt motivation och potential att snabbt ta till sig ny kunskap. En egenskap som klippt och skuren för fintech-världen.

Ett annat hjälpmedel för att lyckas hitta kandidater med störst potential att bli nästa stjärna inom någon av de nya fintech-yrkena är att låta alla sökande tidigt i processen genomföra arbetspsykologiska screeningtester. På så sätt kan man översiktligt kartlägga vilka som exempelvis har bäst förmåga att se mönster och samband. En bonuseffekt blir att man inte riskerar att välja bort någon kandidat på felaktiga och diskriminerande grunder.

Vill du veta hur vi på TNG kan hjälpa dig med rekrytering inom finans? Hör av dig idag!

Källa: 10 Best FINTECH Careers and Jobs for the Future (2018)

Rekommenderat för dig