TNG
Vanliga utmaningar och "pain points" vid chefsrekrytering

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

4 vanliga utmaningar vid chefsrekrytering

Förändrad omvärld ställer nya krav på ledarskap och psykologisk trygghet

Att rekrytera rätt chefer till verksamheten kan vara en utmaning. Det vet Jenny Nilsson, produktägare på TNG Lead, som dagligen är i kontakt med arbetsgivare över hela landet som ska rekrytera nya chefer och ledare. Här lyfter hon några av deras vanligaste utmaningar och ”pain points” kring chefsrekrytering. Känner du igen dig?

Jenny Nilsson. TNG Lead.

Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Det står akronymen VUCA för. Ett begrepp som brukar användas för att beskriva den snabbföränderliga och oförutsägbara värld vi idag lever i.

VUCA är inget nytt begrepp, men mer aktuellt än någonsin. Inte minst vid chefsrekrytering. Det konstaterar Jenny Nilsson på TNG Lead:

– För att lyckas rekrytera chefer med rätt egenskaper för att möta en osäker och snabbföränderlig omvärld, behöver vi frångå traditionella metoder. Jag upplever att det idag finns en ökad förståelse och lyhördhet för att vi jobbar i en föränderlig värld, vilket kräver ett annat ledarskap. Allt fler inser att vi för att lyckas behöver ledare som är flexibla och kan skapa förtroende, snarare än att besitta en viss kompetens.

Vanliga utmaningar som kräver rätt ledarskap

Så vilka utmaningar är det konkret som moderna ledare behöver kunna möta? Här listar Jenny 4 vanliga exempel som ofta kommer upp i kunddialoger.

 1. Förändring
  Här talar vi om förändringsarbeten i alla dess former. Det kan till exempel vara att implementera och förbättra produktionsprocesser för att öka effektiviteten, eller förbättra en företagskultur.
 2. Effektivisering
  Många företag vill ha hjälp med att strategier för att effektivisera sin försörjningskedja samt tänka ut nya affärsmodeller och se nya möjligheter.
 3. Planering och riskhantering
  Många efterfrågar också chefer som kan hantera och efterleva komplexa regleringar. Det kräver en agilitet – en förändringsbenägenhet – för att hänga med.
 4. Kundrelationer och kundupplevelse
  I takt med digitalisering och nya arbetssätt ökar organisationers behov av att bygga goda kundrelationer och säkerställa en förstklassig upplevelse under hela kundresan.

Stora vinster med rätt ledare på plats

Att ha ledare med modern chefskompetens på plats innebär ofta stora vinster för verksamheten.

För att kunna jobba med förändringsarbeten och nya affärsmodeller behöver ledare ha en kreativ och innovativ syn på affärsmöjligheter och en förmåga att hitta nya sätt att hantera utmaningar. En modern ledare behöver också vara flexibel, innovativ, modig, tolerans för osäkerhet, empatisk och ha en ständigt lärande inställning. Allt för att effektivt hantera de utmaningar som kan uppstå i en föränderlig och osäker omvärld.

Forskning visar på en rad positiva effekter när en ledare har förmågan att skapa psykologisk trygghet i sitt team. Här är några exempel:

 • Ökad produktivitet
  När teammedlemmarna känner sig trygga och bekväma att uttrycka sina åsikter och idéer, ökar deras engagemang och motivation. Detta kan leda till ökad produktivitet och effektivitet i arbetet.
 • Bättre samarbete
  Psykologisk trygghet främjar öppenhet och tillit i ett team, vilket kan leda till förbättrat samarbete och kommunikation. När team­medlemmarna känner sig trygga att dela sina idéer och åsikter, kan detta bidra till en ökad förståelse för varandra och en bättre gemensam syn på mål och visioner.
 • Ökad innovation
  När teammedlemmarna känner sig fria att uttrycka sina idéer och kreativa lösningar på problem, kan detta leda till ökad innovation och kreativitet. När man känner sig trygg att utforska nya idéer, skapas nya möjligheter och innovationer som kan leda till förbättringar och tillväxt.
 • Förbättrad arbetsmiljö
  Psykologisk trygghet kan bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö där teammedlemmarna känner sig bekväma och respekterade. Detta kan leda till minskad stress och ökad trivsel på arbetsplatsen, vilket kan ha positiva effekter på både prestation och hälsa.
 • Ökad medarbetarsatisfaction
  När teammedlemmarna känner sig trygga och bekväma att uttrycka sina åsikter och idéer, kan detta bidra till en högre nivå av medarbetarsatisfaction. När man känner sig hörd och respekterad på arbetsplatsen, kan man känna sig mer engagerad och nöjd med sitt arbete.
TNG Lead erbjuder modern chefsrekrytering och second opinion till arbetsgivare i hela Sverige

Svårt att hitta rätt chefer? Lugn. Vi hjälper dig.

Att på egen hand bedöma chefskandidaters kompetens kan vara en utmanande process, som kräver tid och resurser. Låt därför oss på TNG Lead säkerställa och kvalitetssäkra att du matchas med rätt chefskandidater.

Vi kan också hjälpa till med second opinion under en pågående chefsrekrytering. Till exempel om du har svårt att bedöma om kandidaterna har rätt personlighet, ledarskapsstil och erfarenhet för att passa in hos just er. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hitta rätt ledare utifrån era behov och målsättningar framåt.

Hitta er nästa ledare!

Rekommenderat för dig