TNG
rekrytering-rekrytera-tips-blogg

Rekrytering

Tips för att rekrytera specialister

Hur kan man idag lyckas med rekrytering av specialister? I takt med en allt snabbare digitalisering och ständigt skiftande omvärld, blir också många yrkesroller mer specialiserade. Vilket ställer nya krav på dig som ska rekrytera.

På TNG brinner vi för rekrytering av specialister. Och vi skriver ofta om trender och nyheter kring utmaningar och möjligheter att hitta kandidater med specialistkompetens. Vi ser nämligen dagligen exempel på hur det genom att se bortom fördomar och magkänsla är möjligt att identifiera kandidater med rätt kompetens och potential att lyckas framåt. På så vis tror vi att det är möjligt att råda bot på den kompetens- och kandidatbrist som råder inom många branscher. Redan idag. Vill du veta mer? Läs vidare här nedanför!