TNG

Lediga jobb Affärsutveckling

Se alla lediga jobb
Bildvy
  • Lista
  • Boxar
  • Bildvy

Affärsutveckling

Om du ska arbeta inom affärsutveckling så kan det hjälpa om du är en kreativ person, då en stor del av arbetet handlar om att utveckla ett företags affärsidé och strategier. På så vis kan ett företag hålla sig vinstdrivande genom hela sin livscykel.

Vad är en affärsutvecklare?
Idag ligger mycket konkurrenskraft i att stå ut från sina konkurrenter. Det bästa sättet att göra detta är att fortsätta utvecklas. Detta kan betyda nya affärsmöjligheter, anamma nya tekniker och marknadsföra tjänster och produkter på ett sätt som tilltalar slutkunden.

Detta är vad en affärsutvecklare som också kan kallas för Business developer manager gör. Kort sagt handlar affärsutveckling om att tänka på hur något görs idag och hur det skulle kunna göras bättre i framtiden.

Viktigt att förstå kundnyttan med varje affärsplan
Affärsutvecklaren skapar nya affärsmodeller beroende på kundgruppens behov. På grund av vår snabba teknikutveckling kan dessa behov snabbt ändras. Det är därför så viktigt att ha en kreativ affärsutvecklare som kan förstå den verkliga kundnyttan. En affärsutvecklare med en stark kundfokus kan ibland även kallas för kundutvecklingsansvarig.

Det finns idag en hel del lediga jobb inom området. Många affärsutvecklare är anställda, men de finns även som egna företag. Då fungerar affärsutvecklaren som konsult eller rådgivare och kan tas in under interimsuppdrag inom en specifik tidsram eller projekt.

Två sorters affärsutvecklare
Idag pratar vi ofta om minst två olika sorters affärsutvecklare. Den första gruppen är fokuserad på att hitta nya kunder och göra affärer. Rollen påminner mycket om den som säljare.

Den andra gruppen, som är vanligare i Sverige, är inriktad på att utveckla företagets sätt att göra affärer och utveckla företaget sätt att arbeta i sin helhet. Det är här som kreativiteten hos affärsutvecklaren verkligen får skina då ett företag kan utvecklas på olika sätt beroende på sitt affärsområde. Vanliga områden att utveckla kan vara företagets marknadsföringskanaler.

Affärsutvecklare kan även se över företagets samarbetsformer med leverantörer, och samarbetspartners. Att hitta nya sätt att arbeta och ta fram nya affärsmodeller är vad en affärsutvecklare gör bäst.

Om du är intresserad av att arbeta inom affärsutveckling, skicka gärna in en spontanansökan till oss då vi matchar alla i vårt system på en löpande basis.