TNG
innovation

innovation

Innovation och trender inom rekrytering

Innovation är en del av vårt DNA på TNG. Och vi fortsätter stängt att utveckla vår fördomsfria rekryteringsprocess och ta fram nya tjänser och produkter. Allt för att komma närmare vår vision om en mer hållbar arbetsmarknad, där all kompetens tas till vara på bästa sätt.

En innovation vi på TNG varit med och tagit fram är Tengai, vars fördomsfria och kompetensbaserade anställningsintervjuer ökar kvaliteten på det första urvalet vid rekrytering. Detta genom att automatisera delar av intervjuprocessen och ta fram ett objektivt beslutsunderlag. Utöver vårt eget pågående utvecklingsarbete håller vi oss ständigt uppdaterade om nya tekniska rön och metoder. Som vi gärna delar med oss av här.