TNG

Sök jobb hos Preem via TNG

Lediga jobb på Preem

TNG rekryterar löpande för Preem, Sveriges största drivmedelsbolag. Vi har lediga jobb runt om i Sverige och nedan hittar du de tjänster som just nu går att söka. 

TNG är ett rekryterings. och bemanningsföretag som specialiserar sig på fördomsfri rekrytering och bemanning. Det innebär att alla sökande behandlas lika och att vi låter fakta gå före magkänsla, namn, ålder, kön och bakgrund. Istället är det din potential och kompetens som står i fokus.

Preem

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa.

Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK.

Lediga jobb på Preem just nu