TNG

Lediga jobb IT-säkerhet

IT-säkerhet

Tyvärr. Vi hittar inga jobb som matchar din sökning.

Prova att ange nya sökkriterier eller gör en spontanansökan med ditt CV till TNG Talent Network! Som medlem i vårt nätverk kan du även bli personligt kontaktad av rekryterare och ta del av karriärtips och medlemsförmåner.

 

Tillbaka till lediga jobb

Rekommenderat för dig

IT-säkerhet

Vill du jobba med IT-säkerhet?
Cyber security, network security och datasäkerhet är ett växande yrkesområde inom IT. Och som säkerhetsspecialist är det ditt jobb att förutse, identifiera, skydda, detektera och respondera på digitala hot för en eller flera verksamheter.

Cyberkriminalitet är vanligt förekommande och företag utsätts dagligen för olika dataintrång där syftet är att få åtkomst till affärshemligheter och även stänga ned de system som företagen förlitar sig på för dess dagliga verksamhet. Därför är det viktigt att ha ett bra internt försvar, och där kommer du som är kunnig inom IT in.

IT-säkerhet idag
Idag är det många företag och organisationer som ser över sin IT-säkerhet, därför är det en utmärkt möjlighet för dig som söker jobb som IT- säkerhetsspecialist eller andra områden inom cyber security.

Branscher som kräver tung säkerhet såsom bank, spel, myndigheter och större företag har en hög grad lediga jobb där efterfrågan inte förväntas minska lång tid framöver. Företagen söker dig som kan strukturera upp säkerhetssystem och identifiera sårbarhet i verksamheten.

Rådande kompetensbrist inom IT i Sverige, gör att IT-sektorn kommer vara underbemannad med cirka 70 000 personer år 2022, vilket innebär att den befintliga kompetensen på marknaden blir väldigt eftertraktad och det är inte ovanligt att du som yrkeskunnig inom IT får många jobberbjudanden. Det betyder också att det är en het bransch för dig som funderar på helt nya karriärmöjligheter.

I de större företagen kan det handla om säkerhetsteam på uppemot 10 personer, medan det i mindre företag däremot kan röra sig om att du sitter med en eller två personer.

Olika roller inom IT-säkerhet
Vilka är de olika arbetsrollerna inom IT-säkerhet just nu? IT- och tech-branschen är föränderlig vilket innebär att nya titlar och arbetsuppgifter dyker upp hela tiden. Här nedan listas några av de vanligaste jobben.

IT-säkerhetsspecialist är en av de vanligast förekommande yrkesbeteckningarna. Där ansvarar du för hela företagets säkerhetsfrågor och upprätthåller IT-system för att underlätta den dagliga driften såväl som att skydda känsliga uppgifter. Arbetsuppgifterna inkluderar ofta säkerhetsanalyser, riskbedömningar, test och utformning av verksamhetens säkerhetslösningar. Här är det viktigt att vara analytiskt och att ha lätt för att anpassa det dagliga arbetet efter de utmaningar som dyker upp på vägens gång. IT-säkerhetspecialisten har många likande uppgifter som en IT-säkerhetstekniker, som arbetar mer operativt med företagets säkerhetslösningar.

Som säkerhetsarkitekt är du spindeln i nätet på din arbetsplats, då du designar och implementerar IT-lösningen för hela företaget samt ställer krav på säkerheten i exempelvis molntjänster, applikationer och andra tjänster. Många gånger arbetar du som säkerhetsarkitekt i projekt, där uppdragstiden kan varierna från några månader uppemot år. Här är det viktigt att vara pedagogisk, arbeta i team och att med ett öppet sinne tolka och tillgodose din kunds behov.

Data Protection Officer, dataskyddsombud på svenska, arbetar med att skydda personuppgifter och se till att företag följer den rådande lagstiftning i behandlingen av dessa.

Du som Chief Information Security Officer, CISO, ansvarar för att företagets informationstillgångar skyddas på ett bra sätt för att bibehålla den teknik som behövs inom verksamheten. Du som chef styr ditt team för att identifiera säkerhetshot, underhålla processer och även tillämpa nya lösningar.

Som Access Manager kan du få studera och utvärdera säkerhetsrisker, men även utforma ny metodik för att förbättra interna kontroller av utrustning och eventuella dataläckor. Samtidigt som du har koll på marknaden och konkurrenter som stort. Du fokuserar på säkerhetens infrastruktur och driftsäkerhet.

Som SIEM Specialist, med expertis i Security Information and Event Management, arbetar du ofta med kundlösningar, och ser till att deras SIEM-system drivs friktionsfritt och är uppgraderat. Du är observant över systemens prestandanivåer och i kontakt med kund rekommenderar du framtida lösningar. En del av arbetet är även att administrera hur ny och befintligt loggdata och loggkällor tolkas av SIEM-systemet.

En säkerhetsanalytiker rör sig på företagets olika plattformar för att hålla koll på data. Här är din uppgift att djupdyka i IT-säkerheten och agera detektiv i jakt på säkerhetshot. Du har kunskap om de IT-system som finns på arbetsplatsen och tillsammans med ditt team löser du framtidens säkerhetsproblem.

Vill du arbeta som Cybersecurity Engineer så kommer dina arbetsuppgifter bestå av bland annat hotmodellering av tjänster såväl som implementering och skydd av exempelvis övervakningssystem. Du kan få automatisera säkerhetskontroller, och ge säkerhetsrådgivning till kund, såväl som att utbilda resterande avdelningar på företager i säkerhetsfrågor. Det är inte heller ovanligt att du får ta del av utformningen av IT-säkerhetens infrastruktur.

IT-konsult eller direktrekryterad – vad passar dig?
När du söker IT-jobb kan du välja att ta en anställning som konsult eller att bli direktrekryterad. Allt handlar om vad du trivs med och vad uppdraget kräver.
TNG och TNG IT Digital ger dig möjligheten att jobba som konsult hos våra samarbetspartners.

Som IT-konsult så har du stor frihet att kunna uppdrag som passar dig och ditt liv, med TNG som en extra stöttepelare i din anställning. Det är inte sällan våra konsulter väljer olika, varierande uppdrag för att följa sina intressen och vidareutveckla sin kompetens. De konsulter som sedan slutar hos TNG gör det för att ett konsultuppdrag helt enkelt utmynnar i en fast anställning hos uppdragsgivaren.

Lön inom IT-sektorn
Beroende på vilken yrkestitel du har, hur mycket erfarenhet du har och företagets storlek så kan din lön se olika ut.

En nyexaminerad IT-säkerhetsspecialist kan till en början ha en ingångslön på 40 000 kr/månad, medan någon med samma titel med mer erfarenhet tjänar uppemot 55 000 kr/månad.
Är du istället en säkerhetsarkitekt kan du landa på mellan 60 000 och 80 000 kr/månad.
Specialister inom SIEM-system kan tjäna cirka 70 0000kr/månad, med en ingångslön på 50 000 kr/månad.

I och med cyberbranschens ständiga föränderlighet så är det mycket möjligt att löneutvecklingen förändras med tidens gång. Det som gäller idag kanske inte är lika nära verkligheten om 10 år. I regel så höjs din lön med erfarenhet, där arbetsgivare belönar en bred och agil kunnighet inom olika mjukvaror men även hårdvaror.

Vilken utbildning krävs inom IT-säkerhet?
Vägen till ditt nästa jobb inom cybersäkerhet kan se olika ut beroende på vad din drömarbetsplats är. Vanligaste vägarna är via universitetsutbildning och yrkeshögskola, men det finns också möjlighet att ta kortare utbildningar på 18 veckor för att kvalificera till enklare roller.

Många arbetsplatsen önskar även att du har certifikat inom olika mjukvaror, och detta för att visa att du är med en kunskapsbas som delas av de övriga på arbetsplatsen eller att du har kunskap i företagets IT-program.

Men du inom IT-yrket behöver inte stirra dig blind på diverse utbildningar när du vill byta spår, då många företag tar den kompetens du redan har och utvecklar den på plats.

Branschstandarden är att det finns någon form att lärosäte bakom din erfarenhet, så det är helt rätt i tiden att investera i en bra utbildning inom cybersäkerhet för att garantera din plats som en attraktiv kandidat på arbetsmarknaden.

Women in Tech goes IT
Tech eller IT – behovet av en mer jämställd arbetsmarknad är tydligt. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom IT-branschen, även om trenden är uppåtgående.

År 2019 låg andelen kvinnor inom IT och Telekombranschen på endast 29 %, och flera företag arbetar systematiskt med att förbättra den siffran. Syftet är att attrahera kvinnor till en bransch som varit manskodad under en längre period, och öppna upp för de positiva utvecklingsmöjligheter som mångfald ofta bidrar med i en verksamhet.

Utvecklingen går framåt och kvinnor söker sig i högre utsträckning till tjänster inom IT-säkerhet, och därmed går inte bara digitaliseringen framåt – utan även arbetsplatsen som sådan.

TNG rekryterar alltid fördomsfritt, så ditt kön, namn eller ålder spelar ingen roll i det första steget av anställningsprocessen.

Söka jobb inom cybersäkerhet
Det finns många vägar att gå när det kommer till din stundande rekrytering inom IT-säkerhet, och marknaden är full av företag som annonserar ut lediga jobb. Företagen känner till sin marknad och brukar vara specifik i jobbannonsen vad tjänsten kommer att innebära samt hur utvecklingsmöjligheterna ser ut.

Det du kan förvänta dig är kunskapstester på vissa arbetsplatser, där de vill testa att din tekniska nivå lever upp till behovet. Eller att du har potential för att lära dig nya saker snabbt. Detta ser olika ut på varje arbetsplats, och kan antingen vara ett test eller uppdelat i flera delar.

Något som är branschpraxis är att alltid göra utförliga bakgrundskontroller på dig som IT-kandidat precis innan den slutgiltiga kontraktsskrivningen. Detta för att säkerhetsställa din identitet och ge trygghet till arbetsplatsen som helhet.

TNG IT Digital – din väg till IT-jobbet
Rekrytering inom IT-branschen är inte något som är främmande för oss på TNG, så pass att vi skapade ett helt eget affärsområde tillägnad just det verksamhetsfältet: TNG IT Digital.

TNG IT Digital erbjuder fördomsfri IT-rekrytering och bemanning inom tre områden: IT-säkerhet, IT-support & drift och den digitala affären.

Alla rekryteringar inom TNG görs 100 % fördomsfritt med kandidatens kompetens i fokus. Allt för att säkerhetsställa en rättvis arbetsmarknad där du som är bäst lämpad för en tjänst ska få visa vad du går för och utvecklas i din yrkesroll ytterligare.

Går du i tankebanor att jobba inom IT-säkerhet?  Titta om det finns några lediga jobb just nu inom IT-säkerhet eller skicka oss en spontanansökan. Har vi ett matchande jobb så hör vi av oss.