TNG

Lediga jobb Projektledning

Se alla lediga jobb
Bildvy
  • Lista
  • Boxar
  • Bildvy

Projektledning

Jobba som projektledare
Idag arbetar många företag i projektform då det är ett effektivt sätt att jobba då var person har sin roll och sitt ansvarsområde. Den viktigaste rollen blir då du som projektledare. Är du en person som ser helhetsbilden, har en god planerings- och organisationsförmåga och är duktig på att motivera dina medarbetare? Då kan du söka jobb som projektledare.

Som projektledare planerar, styr och samordnar du projekt och leder dina medarbetare mot ett gemensamt mål. Idag finns projekt som arbetsform i många olika branscher och företag, men startade en gång i tiden i reklam- och marknadsföringsbranschen.

Arbetsuppgifter för en projektledare
Som projektledare kan du se dig själv som spindeln i nätet. Du samordnar arbetsuppgifter och uppdrag i din arbetsgrupp, samtidigt som du upprätthåller kommunikationen inom och utanför gruppen.

Det är också ditt uppdrag i gruppen att skapa tidsramar för projektet och se till att alla i din grupp kan möta sina deadlines och sin budget. Att vara den som skapar och upprätthåller en budget för projektet faller alltså också på dig som projektledare i många av fallen. Utöver dessa uppgifter är det också projektledarens ansvar att skriva projektplaner och övervaka projektet under tidens gång. Detta kan ske genom att skriva regelbundna rapporter till exempelvis företagsledningen.

Projektledare då och nu
Yrkestiteln projektledare startade en gång i tiden som ett deltidsjobb men har med åren stigit i graderna och blivit en heltidsposition som idag kan jämställas med de flesta chefspositioner. Idag kan du välja mellan att vara anställd på heltid som konsult vid specifika projekt eller söka lediga jobb på företag där positionen projektledare eller projektassistent alltid existerar. Rollen som projektledare kan också gå under namnet projektansvarig eller projektkoordinator.

Är du intresserad av en karriär inom projektledning? Sök ett ledigt jobb med ett faktabaserade CV och din spontanansökan. Via oss på TNG söker du jobb fördomsfritt och utan personligt brev.

I arbetet som projektledare ingår att samordna de arbetsuppgifter och uppdrag som tillhör projektet samt samordna kommunikationerna inom arbetsgruppen. Det är också projektledarens uppgift att upprätthålla tidsplaner och se till att projektet följer budgeten. Ofta så har projektledaren det övergripande ansvaret för ekonomin för ett projekt.

Praktiska uppgifter för en projektledare kan vara att skriva projektplaner samt rapporter under arbetet med projektet.
Idag så har projektledning vuxit fram till ett heltidsyrke som kan jämställas med ett chefsyrke. Man kan vara anställd på heltid för att leda olika projekt inom exempelvis ett företag eller vara anställd endast under tidsramen för ett specifikt projekt. Projektledning kan också ske som en del av andra arbetsuppgifter inom exempelvis ett företag.