TNG

Lediga jobb Transport / logistikjobb

Transport / logistikjobb

Tillbaka till lediga jobb

Rekommenderat för dig

Transport / logistikjobb

Vill du jobba med logistik och transport?
För ett företag som säljer varor finns det inget viktigare än att deras produkter befinner sig på rätt plats vid rätt tid. Det kräver logistik och planering. Därför är ditt jobb som logistiker ett av det viktigaste i företaget och allt fler företag utannonserar lediga logistikjobb och rekryterar inom logistik och transport.

En logistiker styr, kontrollerar och planerar ett företags kompletta materialflöde men även dess administrativa flöde. Därför är det viktigt att du som söker jobb som logistiker eller logistikchef kan ta en helhetssyn på allt från materialförsörjning till produktion, distribution och leverans. Allt för att effektivisera produktion och försäljning inom företaget, samt minimera kostnader.

Vad är en logistiker?
Logistiker är ett samlingsnamn som ofta används för att samla ett antal ansvarsområden och yrkesgrupper som hanterar och styr över flöden av material, information och betalningar företag emellan. Namn som rollen kan ta varierar mellan transportansvarig, logistikchef, produktionsplanerare, materialplanerare, transportplanerare, transportledare, supply chain manager, supply chain planner, leverantörsutvecklare, produktionssamordnare och verksamhetsplanerare. Så kika gärna efter flera varianter när du söker jobb inom logistik och transport.

Materialplanerare och produktionsplanerare är viktiga i industrin
Som produktions- och materialplanerare får du en viktig roll inom produktionsplanering på ett producerande företag, ofta i anknytning till en eller flera fabriker, och är delaktig i hela värdekedjan från leverantör till färdiga produkter. Du ansvarar för att utveckla och optimera produktionen, exempelvis genom att se över inköp av material, råvaror och lager av dessa. Det är viktigt att ha en bra nivå över lager, så att företaget varken sitter med stora och dyra lager eller har materialbrist som riskerar att stoppa produktionen. Arbetet som materialplanerare är därför en ansvarsfull roll som kräver förmåga att fatta snabba beslut även under mer stressfulla situationer. Du behöver även vara kommunikativ eftersom du har kontakt med såväl produktionstekniker, chefer, andra logistiker och leverantörer.

Transportledare och andra transportjobb
Transportledare och transportplanerare behövs särskilt på företag som arbetar med att frakta gods. Här får du att en viktig roll med ett helhetsansvar för den dagliga planeringen av hur leveranser med produkter, material och råvaror ska skickas eller tas emot. Utifrån aspekter så som tid, miljö och ekonomi arbetar du för att finna de mest effektiva lösningarna i företagets transportplanering. Det handlar om att skapa nätverk med kunder och transportörer, liksom att bevaka, följa upp och rapportera eventuella avvikelser av transporter till kund.

Supply chain manager och suply chain planner – en sann logistiker
Inom supply chain management är leveranskedjan viktig. Som supply chain manager, supply chain planner eller logistikutvecklare, som detta logistikjobb också kan kallas för, arbetar du ofta nära produktionen med att följa upp kvalitén på råmaterial och planerar produktionsvolymer baserat på kunders ordrar. Du övervakar att leverantörer levererar material på utsatt tid och att de har kapacitet att fortsätta leverera. Ofta jobbar en supply chain manager nära försäljningschef och produktionschef för att kunna sätta prognoser och planera framtida flöden. Detta kräver god förmåga att göra kalkyler och beräkningar, men också god samarbetsförmåga med såväl leverantörer som kollegor. Söker du jobb inom supply chain så leta efter större industrier som beställer från många olika leverantörer.

Arbetsplats för en logistiker
För dig som vill arbeta inom logistik och transport finns det många olika arbetsplatser att välja mellan. Du kan jobba inom industrin, detaljhandeln, partihandeln eller söka lediga jobb på transportföretag eller TPL-företag (tredjepartslogistik).

En karriär som logistiker kan vara komplex, då den kräver en god verksamhetsförståelse. Det är ofta ditt uppdrag att utföra förbättringsarbeten för att konstant maximera värde och minimera slöseri inom ditt företag. Du följer ofta produkten längs hela kedjan, från där den skapas och genom arbete, produktion och leverans med målet att detta ska utföras på ett resurssnålt och effektivt sätt. För att få en sådan förståelse för företaget är det inte ovanligt att logistikern sitter med i företagets ledningsgrupp.

Söka logistikjobb – lön och utbildning
Marknadslönen för en logistiker ligger mellan 34 000 och 45 000 kronor per månad enligt Unionens lönestatistik 2019. Men skillnaderna kan vara stora beroende på din erfarenhet och bredden av ansvar, liksom vilken typ av logistikjobb du har.

För att söka jobb som logistiker krävs ofta en högskoleutbildning. Det finns specifika inriktningar mot logistik och som logistiker, men även varianter där du får en examen som ekonom eller ingenjör. Men ibland kan det räcka om du har en gymnasial utbildning med rätt arbetslivserfarenhet på ditt CV. Räkna dock med en lägre lön ifall du saknar en högre utbildning.

Lediga jobb inom logistik och transport
Är du intresserad av att arbeta som logistiker eller inom transportbranschen? Skicka oss din spontanansökan. Så hör vi av oss när ett passande jobb kommer. Håll också gärna koll på lediga jobb i Örebro, Malmö, Göteborg, Stockholm och Hallberg, där vi ofta rekryterar logistiker. Behöver du rekrytera inom logistik och transport så kontakta oss gärna på TNG Tech så hjälper vi dig.